27 octombrie 2021

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Administrație

Primăria Municipiului Călărași a lansat un program de reabilitare și modernizare a locurilor de joacă pentru copiii din oraș. Astfel, de câteva zile au început lucrările de amenajare și modernizare a
spațiului situat în Parcul Central (lângă Queen) care va beneficia de echipamente noi cu tematică marină (leagăne, cățărătoare din plasă, tunel transparent, figurine pe arc reprezentând animale marine) având un design atractiv, în culori vesele, precum și de tartan turnat multicolor, destinat siguranței celor mici.
“Așa cum am declarat, în câteva rânduri, modernizarea locurilor de joacă pentru cei mici reprezintă o preocupare majoră pentru mine și echipa mea. Am început cu Parcul Central iar până la finele anului mai avem în vedere modernizarea altor 3 locuri de joacă din parcurile
Florilor, Big 1 și Big 2. În limita posibilităților, vechile… 

În perioada 30 august – 5 septembrie 2021, politistii locali şi-au desfăşurat activitatea, conform
planificării lunare, având la bază atribuţiile prevăzute în Legea nr. 155/2010, H.G.nr. 1332/2010,
Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului pe anul 2019, respectiv Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară, precum şi în concordanţă cu
evoluţia situaţiei operative din zonele şi locurile date în responsabilitate.
S-a avut în vedere, în principal, acoperirea cu elemente de dispozitiv, a tuturor zonelor şi itinerariilor
de patrulare unde, conform statisticilor şi a informaţiilor primite de la celelalte structuri de ordine
publică sau de la cetăţenii municipiului, acolo unde frecvent se tulbură ordinea şi liniştea publică, se
săvârşesc acte sau fapte antisociale…

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă „Dunărea de Jos Călăraşi” a lansat astăzi, în parteneriat cu Primăria
Municipiului Călăraşi şi Liceul Pedagogic „Ştefan Bănulescu” din Călăraşi, proiectul „Promovăm, Plantăm,
Salvăm!”, finanţat cu sprijinul financiar al ANST / Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Călăraşi în cadrul
Programului de susţinere a acţiunilor de tineret.
Prezent la eveniment, primarul Marius Dulce a declarat

„Nu facem astăzi altceva decât să ne preocupăm de normalitate. Toată lumea vorbeşte astăzi de proiecte pe „verde”, pe „albastru”, dar cel mai important e că ne
dorim să implicăm tinerii în implementarea unor astfel de proiecte generoase. Viitorul este al tinerilor, prin ei
mergem mai departe. Îi invit pe ei să se implice ca să protejăm mediul pentru că de fapt astfel îi protejăm pe ei.
Nu ne vom opri aici pentru că avem multe de făcut împreună. Obiectivul nostru este să construim laolaltă un
oraş mai frumos, mai curat.”

Consiliul Local municipal Călăraşi a adoptat, luni, cu 18 voturi pentru şi 3 abţineri Proiectul de
hotărâre privind aprobarea semnării Acordului de înfrăţire între Municipiul Călăraşi şi Oraşul Gedera,
Districtul Central din Statul Israel.
Iniţiativa a aparţinut primarului oraşului Gedera, Yoel Gamliel care a transmis în acest sens o
Scrisoare de intenţie autorităţilor călărăşene susţinând că la edificarea oraşului pe care-l conduce şi-au adus
contribuţia mulţi evrei originari din România.
„Urmare a pogromului din 29 iunie 1941, mii de evrei au fost înghesuiţi în vagoane de marfă în cele două
trenuri ale morţii. Unul dintre ele a pornit spre sud şi după 7 zile, în data de 6 iulie 1941, a ajuns în Gara
Călăraşi. Ca o recunoaştere a comportamentului uman al autorităţilor local din acel timp, primarul oraşului
Gedera, domnul Yoel Gamliel, a transmis o scrisoare de intenţie prin care propune înfrăţirea localităţilor
noastre, chiar dacă de mult timp nu mai sunt evrei în Călăraşi…

Convocaţi luni 30.08.2021 în şedinţă ordinară, consilierii locali au adoptat, în unanimitate, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „TURISM DURABIL ÎN CĂLĂRAȘIUL DUNĂREAN” în vederea obținerii finanțării din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 Axa prioritară 4, Măsura 2.1. – Promovarea și valorifiarea produselor și activităților specifice zonei.

Conform Priorităţii Uniunii Europene nr. 4, Măsura 2.1., obiectivul specific este reprezentat de promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de muncă și sprijinirea inserției profesionale și a mobilității forței de muncă în cadrul comunităților costiere și interioare care depind de pescuit și de acvacultură, inclusiv diversificarea activităților din domeniul pescuitului și al altor sectoare ale economiei zonei.

Valoarea totală a proiectului este de maxim 724.823,90 lei (inclusiv T.V.A.), sumă integral eligibilă, echivalentul a 162.571 euro, la cursul de schimb leu – euro precizat în Ghidul Solicitantului. Contribuția proprie a UAT Municipiul Călărași la totalul cheltuieli eligibile este de 0%.

Primăria Municipiului Călăraşi, prin Serviciul Public Pieţe şi Oboare, va organiza în acest an, în perioada 1 – 8 septembrie 2021 Târgul de Toamnă.

Potrivit organizatorilor, în parcarea din faţa Oborului s-au alocat terenuri pentru 90 de mici comercianţi care vor putea vinde articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, unelte, electronice și electrocasnice, legume şi fructe. În incinta Oborului, vor funcţiona 27 de unităţi de alimentaţie din care 18 terase, 5 gogoşerii și 4 de kurtos kalacs (cozonac secuiesc).

Organizatorii au dispus luarea următoarelor măsuri de protecţie împotriva COVID:

La Târgul de Toamnă 2021, circulaţia se va face cu acces pe poarta 1 şi ieşire pe poarta 3, special amenajate cu afişe cuprinzând regulile obligatoriu de respectat de către toate persoanele din incintă

Circulaţia publicului în zona Târgului se va face strict pe aleile delimitate prin marcaje …

În perioada 29 august – 1 septembrie 2021, Municipiul Călărași este gazda celei de-a 15 sesiuni de
formare din cadrul proiectului E-TIC. Evenimentul face parte din cele 41 de sesiuni județene
organizate de către Asociaţia Municipiilor din România la nivel național și dedicate aleșilor locali,
funcționarilor publici și consilierilor de etică, de la nivelul municipiilor. La sesiunea de formare
participă colegi din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, Consiliului Local al Municipiului
Călărași, Primăriei Municipiului Oltenița și Primăriei Municipiului Alexandria.
Sesiunile de formare planificate prin proiectul E-TIC vizează o mai bună cunoaștere și aplicare a
legislației specifice administrației publice pe subiecte de etică, transparență, situații de
incompatibilități și conflicte de interese…

Miercuri, 25 august, a fost semnat contractul de proiectare şi de execuţie a lucrărilor pentru proiectul „Regenerarea spaţiului urban din Municipiul Călăraşi prin amenajarea spaţiilor verzi din zona de vest şi a spaţiului verde din zona de locuit Navrom”.

Finanţarea proiectului se va realiza în baza contractului de finanţare nr. 5970 – 11.09.2020 în cadrul Programului Operațional Regional POR 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.2, Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, care definește oportunitatea reconversiei și refuncţionalizării terenurilor și suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din municipii reședință de judeţ;

Principala activitate constă în executarea lucrărilor de amenajare a spaţiilor verzi din zona de vest şi zona de locuit Navrom. Astfel se vor crea şi amenaja 83.494 metri pătraţi de spaţiu verde.

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, luni, 30.08.2021, ora 16:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călăraşi.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Extinderea activităţii HIDRAFIT S.R.L. prin construirea unui spaţiu productiv şi dotarea cu echipamente tehnologice inovative, în vederea creşterii competitivităţii întreprinderii pe piaţa de profil”, situat în municipiul Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 63.

3. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Petre V. Haneş, nr. 8, număr carte funciară 23402, tarlaua 65, parcela 18/2, cu suprafaţa de 396 mp, în favoarea doamnei Stoica Florentina…

În perioada 16 – 22 august 2021, polițiștii locali şi-au desfăşurat activitatea, conform planificării lunare, având la bază atribuţiile prevăzute în Legea nr. 155/2010, H.G.nr. 1332/2010, Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului pe anul 2019, respectiv Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară, precum şi în concordanţă cu evoluţia situaţiei operative din zonele şi locurile date în responsabilitate.

S-a avut în vedere, în principal, acoperirea cu elemente de dispozitiv, a tuturor zonelor şi itinerariilor de patrulare unde, conform statisticilor şi a informaţiilor primite de la celelalte structuri de ordine publică sau de la cetăţenii municipiului, acolo unde frecvent se tulbură ordinea şi liniştea publică, se săvârşesc acte sau fapte antisociale…

Luni 23 august 2021, Primăria Municipiului Călăraşi a semnat contractul de execuţie a lucrărilor pentru obiectivul „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere DN3D, tronson cuprins între DJ306A şi DN3”.

Lucrările care se vor efectua pe drumul care asigură accesul în municipiul Călăraşi din DN3D (cunoscut şi sub numele de drumul Siderca) vizează realizarea de benzi suplimentare pentru asigurarea a două benzi de sens, pe întreaga lungime a drumului de 843 metri, ramforsarea sistemului rutier existent, realizarea de piste de biciclete şi trotuare pe ambele părţi ale drumului şi îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei prin amenjarea intersecţiei DN3 cu DN3D.

Valoarea totală a contractului este de 3.548.371,49 lei (fără TVA)

Din cauza timpului nefavorabil (ploi prognozate săptămâna aceasta), tratamentul de dezinsecţie terestră pentru combaterea tânţarilor adulţi de pe domeniul public al municipiului Călăraşi, programat iniţial în perioada 24 – 26 august a.c., se amână pentru intervalul 𝟑𝟎 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 – 𝟐 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏.

Tratamentul se va efectua în intervalul orar 21:00 – 05:00, de asemenea în funcţie de condiţiile atmosferice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanțele active folosite sunt: Permetrin, Cipermetrin, Tetrametrin, Piperonil Butoxide, Deltametrin, Esbiotrin, fiind avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

Primăria Municipiului Călărași, prin Serviciul Public Piețe și Oboare cu sediul în Călărași, str. Prel. București, Bloc Agroalimentar Big, va organiza în perioada 1 – 8 septembrie 2021 Târgul de Toamnă.

Cei care doresc să-și desfășoare o activitate economică în TÂRG sunt invitați să se prezinte în data de 25 august 2021, ora 08.30 în str. Prel. Dobrogei (locația Oborului săptămânal) pentru a li se repartiza terenul necesar desfășurării activității.

Primăria Municipiului Călărași anunţă că în perioada 24 – 26 august 2021 va efectua noi tratamente de dezinsecţie terestră pentru combaterea țânțarilor (adulți) pe raza municipiului Călărași (străzi, locuri de joacă, parcuri etc.).

Acestea se vor efectua în intervalul orar 21:00 – 05:00, în funcție de condițiile atmosferice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanțele active folosite sunt: Permetrin, Cipermetrin, Tetrametrin, Piperonil Butoxide, Deltametrin, Esbiotrin, fiind avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

Primăria Municipiului Călărași continuă acțiunile de identificare și ridicare a mașinilor abandonate pe domeniul public.

Astfel, de la debutul campaniei în data de 29.06.2021 şi până în prezent au fost emise 86 de somaţii, situația prezentându-se astfel:

 • 18 mașini ridicate de către primărie
 • 51 mașini ridicate de către proprietari
 • 17 mașini se află încă în termenul legal de 10 zile de când s-au emis somațiile și pot fi ridicate de către proprietari.

În perioada 9 – 15 august 2021, polițiștii locali şi-au desfăşurat activitatea, conform planificării lunare, având la bază atribuţiile prevăzute în Legea nr. 155/2010, H.G.nr. 1332/2010, Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului pe anul 2019, respectiv Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară, precum şi în concordanţă cu evoluţia situaţiei operative din zonele şi locurile date în responsabilitate.

Polițiștii locali au legitimat un număr de 176 persoane, au intervenit la 21 sesizări primite prin Dispeceratul instituției și 15 sesizări primite prin sistemul 112, au aplanat 7 stări conflictuale, au asigurat măsuri de ordine și liniște publică la Stadionul Municipal “Ion Comșa” cu ocazia meciului de fotbal dintre echipele Dunărea Călărași și SS Poli Timișoara.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al municipiului Călărași, județul Călărași, întrunit în ședința extraordinară astăzi 10.08.2021, orele 16.00.

Având în vedere:

 • Dispoziția nr. 1237/10.08.2021 privind convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Călărași în ședință extraordinară în data de 10.08.2021, orele 16.00;
 • Prevederile Hotărârii nr.98 din 09.08.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în localitățile din județului Călărași;

Primăria Municipiului Călărași vă aduce la cunoștință că va efectua în perioada 16 – 18 august 2021 tratamente de combatere a țânțarilor (adulți) pe raza municipiului Călărași (străzi, locuri de joacă, parcuri etc.).

Tratamentul terestru se va efectua în intervalul orar 21:00 – 05:00, în funcție de condițiile atmosferice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanțele active folosite sunt: Permetrin, Cipermetrin, Tetrametrin, Piperonil Butoxide, Deltametrin, Esbiotrin, Bacillus Thuringiensis și sunt avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

Primăria Municipiului Călărași anunță că a ales o soluție inteligentă de digitalizare a serviciilor instituției și a implementat Avansis Mobile şi Avansis Online, aplicații integrate de gestionare a relației dintre primărie și contribuabil.

Prin aplicațiile Avansis Mobile şi Avansis Online cetățenii din Municipiul Călărași își pot plăţi Online taxele si impozitele, pot solicita şi consulta documente sau pot face programări la administrația locală și la subordonate. De acum înainte, Primăria Municipiului Călărași va putea trimite cetățenilor mesaje de interes public la nivel local, direct pe telefon.

Aplicația Avansis Mobile poate fi utilizată de către toți cetățenii, de pe orice telefon cu sistem de operare Android sau iOS și oferă siguranță deplină utilizatorilor în privința confidențialității datelor. Primul pas care trebuie făcut de către cetățean pentru a folosi aplicația este instalarea acesteia pe telefon print scanarea codului QR, sau prin accesarea link-urilor de mai jos:

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă extraordinară, miercuri, 11.08.2021 ora 16:45, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

1- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2021.

2- Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al municipiului Călărași și a creditelor interne, la data de 30.06.2021.

3- Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanțării a unor investiții publice de interes local.

4- Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul ,,Locuinţe sociale bloc 15 Tr. A+B” din municipiul Călăraşi.

Primăria Municipiului Călăraşi organizează, duminică 15 august, manifestările prilejuite de „Ziua Marinei”.

Evenimentul se va desfăşura, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a infectării cu SARS – CoV-2, în Parcul Central al municipiului, începând cu ora 09.00.

În completarea activităţilor specifice acestei sărbători, sunteţi invitaţi să vizitaţi Expoziţia în aer liber „Cu apele curate”, fotografii de Vlad Bâscă.

Programul evenimentului:

08.00 – 10.00 Oficierea slujbei de către PS Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor la Biserica Sf. Constantin și Elena (Volna);…

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) Călăraşi vă informează că, în conformitate cu prevederile art. 15 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului.

Programul de lucru cu publicul al Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Călăraşi este
următorul:

 • Luni, marţi, joi – 08:00 – 16:30 ….

În perioada 26 iulie – 1 august 2021, politistii locali şi-au desfăşurat activitatea, conform planificării lunare, având la bază atribuţiile prevăzute în Legea nr. 155/2010, H.G.nr. 1332/2010, Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului pe anul 2019, respectiv Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară, precum şi în concordanţă cu evoluţia situaţiei operative din zonele şi locurile date în responsabilitate.

S-a avut în vedere, în principal, acoperirea cu elemente de dispozitiv, a tuturor zonelor şi itinerariilor de patrulare unde, conform …

Primăria Municipiului Călărași vă informează că în perioada 4 – 7 august 2021 va efectua noi tratamente de combatere a țânțarilor adulți și căpușelor pe raza municipiului Călărași (străzi, locuri de joacă, parcuri etc.).

Acţiunea se va face terestru în intervalul orar 21:00 – 05:00, în funcție de condițiile atmosferice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanțele active folosite sunt: Permetrin, Cipermetrin, Tetrametrin, Piperonil Butoxide, Deltametrin, Esbiotrin, Bacillus Thuringiensis și sunt avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

Municipiul Călărași se va confrunta zilele acestea cu un val de căldură, ceea ce va face ca disconfortul termic să fie ridicat.
De astăzi până sâmbătă, 31 iulie, temperaturile vor fi cuprinse între 34 – 39 de grade Celsius iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.
Primăria Municipiului Călărași are deschise două centre de prim ajutor pentru caniculă, amplasate unul în incinta Pieţei Big și unul …

Pe platoul din faţa Primăriei Municipiului Călăraşi se va desfăşura joi, 29 iulie, începând cu ora 09.50 ceremonialul menit să marcheze Ziua Imnului Naţional al României.

Activităţile, care vor debuta cu ceremonialul ce implică salutul Drapelului de luptă, se vor desfăşura în prezenţa oficialităţilor locale.

De asemenea, se va oficia un serviciu religios, slujbă de binecuvântare şi rugăciune pentru poporul român. Ulterior, prefectul judeţului va susţine o alocaţiune cu privire la importanţa celebrării acestui simbol naţional.

În finalul acestor manifestări, se va interpreta Imnul Naţional al României de către Fanfară şi întreaga asistenţă.

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, joi, 29.07.2021, ora 16:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privindaprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 350 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Belşugului, nr. 41, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, conform cărţii funciare nr. 27.089, în scopul edificării unui spaţiu pentru servicii…

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă că, în urma analizării dosarelor depuse pentru procedura de atribuire / licitaţie a locurilor de parcare de domiciliu / reşedinţă, solicitanţii (soţ, soţie, fiu, fiică cu documente doveditoare sau împuternicitul legal al solicitantului) care au fost declaraţi eligibili sunt invitaţi să participe 𝐦𝐢𝐞𝐫𝐜𝐮𝐫𝐢, 𝟐𝟖 𝐢𝐮𝐥𝐢𝐞, la sediul primăriei, la procedura de atribuire/licitaţie după cum urmează:

În contextul elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pe perioada 2021-2027, Municipiul Călărași derulează un sondaj pentru consultarea opiniei publice cu privire la principalele nevoi și probleme ale comunităților locale din Zona Urbană Funcțională Călărași.

Acest chestionar este adresat locuitorilor din Municipiul Călărași și localitățile limitrofe de unde cel puțin 15% din forța de muncă face naveta către centrul urban Călărași…

Primăria Municipiului Călărași va efectua, în perioada 25 – 28 iulie 2021, o nouă acţiune de dezinsecţie împotriva țânțarilor adulți, prin tratament terestru, pe raza municipiului Călărași (străzi, locuri de joacă, parcuri, etc.).

Tratamentul se va efectua în intervalul orar 00:00 – 06:00, în funcție de condițiile atmosferice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru Produse Biocide, substanțele active folosite sunt: Cipermetrin, Tetrametrin, Pyperonyl Butoxid Deltametrin.

Precizăm că tratamentele se vor desfăşura în condiţii corespunzătoare, pe raza municipiului Călăraşi, respectând prevederile legale de protecţie a mediului, a sănătăţii şi securităţii populaţiei.

Consiliul Județean Călărași, reprezentat de vicepreședintele Ion Samoilă, a semnat astăzi predarea amplasamentului pentru portul turistic și ordinul de începere a lucrărilor.
Începând cu data de 2 august, zona recent demolată Malibu va deveni șantier de lucru pentru firma Coral SRL.
Aceasta vine la Călărași cu o vastă experiență în domeniul construcției portuare, în portofoliu regăsindu-se și portul de la Tulcea.
Valoarea proiectului este de 18 milioane de euro.
Data finalizării – 2 noiembrie 2023

Primăria Municipiului Călărași, a început demolarea grădinilor şi construcţiilor uşoare care au făcut obiectul unor contracte de ocupare temporară încheiate cu diverşi cetăţeni
în vederea eliberării terenului pe care se va amenaja spaţii verzi şi piste de biciclete în zona de vest a oraşului.

Proiectele ce urmează a fi implementate sunt:
Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate şi a intermodalităţii în municipiul Călăraşi prin amenajarea unei reţele de piste de biciclete
Contract finanţare nr. 5696/21.07.2020

Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ (SPCTAFL), în calitate de administrator al Bazinului de înot didactic, în baza regulamentului de funcţionare aprobat prin HCL nr. 89/30.06.2021, vă aduce la cunoştinţă următoarele: În intervalul orar 08:00-16:00 la Bazinul de înot didactic îşi desfăşoară activitatea Clubul Sportiv Şcolar, în baza protocolului de colaborare cu SPCTAFL, aprobat prin HCLnr. 90/30.06.2021…

Primarul Marius Dulce, însoţit de reprezentanţi ai Direcţiei Tehnice şi Serviciului Public Pavaje Spaţii Verzi, au inspectat stadiul lucrărilor de modernizare, demarate pe strada Dunărea, Parcul Florilor, strada Victoria, zona de blocuri H şi Bazarul Big.

„Modernizarea Călăraşiului, nu e doar un simplu slogan ci un obiectiv pe care ni l-am asumat în campania electorală, punându-l în centrul acestui mandat.

Pentru că avem nevoie de drumuri mai bune, de mobilitate, reabilitarea străzii Dunărea era o necesitate…

Primăria Municipiului Călăraşi aduce la cunoştinţă că în perioada 15 – 17 iulie 2021, va executa tratamente de deratizare în vederea eliminării populaţiei de rozătoare de pe domeniul public, în intervalele orare 8:00 – 12:00 şi 13:00 – 17:00.

Tratamentele se vor aplica doar atunci când condiţiile atmosferice sunt favorabile, în caz contrar putând fi prelungită perioada (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanţele active ale produselor utilizate sunt difenacoum, bromadiolone şi brodifacoum, acestea fiind avizate de Ministerul Sănătăţii prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide.

𝐑𝐞𝐜𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚̆𝐫𝐢 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐭̧𝐢𝐞:

Evitaţi să circulaţi în preajma locaţiei unde se face tratament în perioada de timp şi în intervalele orare mai sus menţionate.

𝐌𝐚̆𝐬𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦 𝐚𝐣𝐮𝐭𝐨𝐫:

Ziua Informării Preventive este organizată anual, de câte ori data de 13 coincide cu o zi de marţi, fiind o inițiativă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) care, începând cu anul 2011, s-a raliat evenimentului derulat la nivel european, identificând astfel încă o oportunitate de diseminare a informaţiilor cu caracter preventiv către populaţie.

Ziua de „Marţi-13” este considerată de unele persoane superstiţioase, o zi cu ghinion, dar experienţa vieţii ne face să credem că este doar o superstiţie, nimic mai mult. Putem spune că „ghinionul”, de multe ori, ni-l facem şi singuri, prin lipsa de informare. Putem preveni acest lucru, informându-le! …

Începând de astăzi, 12.07.2021 în municipiul Călărași se stabilesc următoarele măsuri, conform Hotărârii CLSU nr.12 / 12 iulie 2021:

1. Activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizuală, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare, de artă şi de meserii, precum şi evenimentele culturale în aer liber se pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al …

Primăria municipiului Călărași anunță licitația pentru un lot format din 9 imobile terenuri, fiecare cu suprafaţa de 2 mp, ce aparțin domeniului public al municipiului Călărași, în scopul amplasării unor panouri publicitare, după cum urmează:

 • Amplasamentul nr. 1– Bulevardul Republicii (în apropierea intersecției cu Bulevardul Nicolae Titulescu) – CF 29219,
 • Amplasamentul nr. 2 – Şoseaua Rocada (lângă parcul Cărămidari) – CF 27519,
 • Amplasamentul nr. 3 – Strada 1848 (zona Ostrovit ) – CF 28980,
 • Amplasamentul nr. 4 – Prel. Bucureşti cu Bld. N. Titulescu –
  (pe trotuarul de lângă blocul turn) – CF 28941,
 • Amplasamentul nr. 5 – Bulevardul 1 Mai – intersecție cu Str. Sloboziei – (braserie hotel) – CF28940,…

Primăria Municipiului Călăraşi, prin intermediul reprezentanţilor Compartimentului Transport Public Local şi ai Poliţiei Locale, a demarat acţiunea de ridicare a maşinilor abandonate, aflate pe domeniul public al municipiului. Concret s-a acţionat pe strada Zefirului, Prel. Bucureşti, în parcarea din faţa Liceului Teoretic Mihai Eminescu şi respectiv strada Belşugului ridicându-se nu mai puţin de 4 autoturisme.

Sunt în procedura de ridicare 20 de autoturisme, la nivelul municipiului identificându-se deja 42 de vehicule abandonate…

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă că în conformitate cu prevederile noului Regulament de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare de domiciliu/reşedinţă, aprobat prin H.C.L. nr.79/26.05.2021, în fiecare lună, în perioada 01 – 15, începând cu 01.07.2021, la Compartimentul Transport Public Local din cadrul Primăriei municipiului Călăraşi se pot depune documentele în vederea obţinerii unui loc de parcare de domiciliu, pentru locurile rămase libere.

Locurile de parcare de domiciliu vacante/libere pot fi consultate în listele anexate…

Duminică, 4 iulie, în cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua Dunării a avut loc şi inaugurarea Clubului Pescarilor Dunăreni din Municipiul Călăraşi, obiectiv finanţat din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020; Prioritatea 4 a UE – O ocupare a forței de muncă și o coeziune teritorială sporită, Măsura 2.1 – Promovarea și valorificarea produselor și activităților specifice zonei, în cadrul proiectului cu titlul “Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui Club al Pescarilor Dunăreni din Municipiul Călărași”.

La eveniment au participat primarul Marius Dulce, preşedintele …

Municipiul Călărași, se confruntă de câteva zile de refuzul operatorului de salubritate REBU SA, de a ridica gunoiul.
Motivul ar fi că REBU dorește majorarea tarifului, o situație de neacceptat care dacă va continua va atrage rezilierea contractului…

Consilierii locali au aprobat, miercuri, 30 iunie, tarifele de acces la Bazinul de înot didactic „Dr. Ing. Daniel Ştefan Drăgulin”, situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Republicii, nr. 2C.

Cuantumul acestora a fost calculat de Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi, administratorul bazinului, în funcţie de cheltuielile estimative anuale pentru funcţionare, precum şi de gradul estimativ de ocupare al acestuia…

Primăria Municipiului Călăraşi, în colaborare cu Asociaţia Ivan Patzaichin – Mila 23, vă invită duminică, 4 iulie, în Parcul Central, la Ziua Dunării, eveniment ajuns la a VIII-a ediţie.

Programul este următorul:

06.30 – 09.30: concurs de pescuit organizat în colaborare cu AJVPS Călărași se vor acorda premii de participare tuturor concurenţilor şi premii primilor trei câştigători;

09.30 – 13.00: atelier de pictură standuri amenajate puse la dispoziţia copiilor (corturi + mese + kit-uri de pictură: bloc de desen, acuarele, pensule); lucrările realizate vor fi expuse în zona atelierelor;

09.30 – 14.30: concurs canotci 6+1, organizat de Asociația MILA 23 – Ivan Patzaichin 09.30-11.45: înscrierea echipajelor şi sesiuni de antrenament al potenţialilor participanţi;

11.45-14.30: desfăşurarea competiţiei, premierea câştigătorilor;

Concurs naţional de protecţia mediului şi ecoturism ŞOIMUL DUNĂREAN, organizat cu sprijinul Palatului Copiilor Călăraşi. Participanţi: aproximativ 40 de copii şi coordonatori din mai multe judeţe din ţară (Buzău, Covasna, Bucureşti, Brăila), membri ai …

Începând de astăzi, 01.07.2021 în municipiul Călărași se stabilesc următoarele măsuri, conform Hotărârii CLSU nr.10 / 30 iunie 2021:

1. Activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizuală, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare, de artă şi de meserii, precum şi evenimentele culturale în aer liber se pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare…

Primăria Municipiului Călăraşi în colaborare cu Asociaţia Ivan Patzaichin – Mila 23, vă invită duminică, 4 iulie, în Parcul Central, la Ziua Dunării, eveniment ajuns la a VIII-a ediţie.

Şi în acest an, organizatorii au pregătit concursul de pescuit, competiţia de vâslit în canotci, ateliere pentru copii precum şi servirea borşului de peşte.

Partenerii acestui eveniment sunt: Palatul Copiilor Călăraşi, Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi şi AJVPS Călăraşi.

Activitățile se vor desfășura în: Parcul Central, pe malul brațului Borcea sau pe apele brațului Borcea. 

Programul este următorul:

06.30 – 09.30: concurs de pescuit organizat în colaborare cu AJVPS Călărași se vor acorda premii de participare tuturor concurenţilor şi premii primilor trei câştigători;

09.30 – 13.00: atelier de pictură standuri amenajate puse la dispoziţia copiilor (corturi + mese + kit-uri de pictură: bloc de desen, acuarele, pensule);lucrările realizate vor fi expuse în zona atelierelor;

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 30.06.2021, ora 16:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Ridicare interdicţie de construire prevăzută prin P.U.G. şi modificare funcţiune în industrie/depozitare şi comerţ/servicii teren nr. cadastral 20819+20818”…

Primarul municipiului Călăraşi, Marius Dulce, a anunţat, astăzi, semnarea contractului privind atribuirea serviciilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor în cadrul proiectului cu titlul ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului”…

În perioada 21 – 27 Iunie 2021, politistii locali şi-au desfăşurat activitatea, conform planificării lunare, având la bază atribuţiile prevăzute în Legea nr. 155/2010, H.G.nr. 1332/2010, Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului pe anul 2019, respectiv Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară, precum şi în concordanţă cu evoluţia situaţiei operative din zonele şi locurile date în responsabilitate.

S-a avut în vedere, în principal, acoperirea cu elemente de dispozitiv, a tuturor zonelor şi itinerariilor de patrulare unde, conform …

A doua etapă a tratamentului avio pentru combaterea țânțarilor și căpușelor a demarat astăzi și se va încheia la sfârșitul lunii, fiind programată în intervalul orar 06:00 – 11:00.

Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

Substanţele active folosite sunt: Permetrin, Cipermetrin, Tetrametrin, Piperonil, Butoxide, Deltametrin, Esbiotrin, Bacillus Thuringiensis.

Primăria municipiului Călărași a reluat campania pentru combaterea țânțarilor și căpușelor prin efectuarea tratamentului terestru întrucât condițiile meteo au fost favorabile. În zilele următoare va fi realizată și cea de-a doua etapă a tratamentului avio.

Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

Din cauza timpului nefavorabil (precipitaţii abundente) din ultima perioadă, vă aducem la cunoştinţă că se prelungeşte perioada când se vor efectua tratamentele de combatere a căpuşelor şi ţânţarilor (adulţi şi larve) atât avio cât şi terestru, pe domeniul public al municipiului Călăraşi, în perioada 23.06.2021 – 30.06.2021.

Tratamentul avio se va efectua în intervalul orar 06:00 – 11:00 iar cel terestru în intervalul 21:00 – 05:00 , în funcţie de condiţiile …

Din cauza timpului nefavorabil (ploi excesive), prin prezentul anunţ vă aducem la cunoştinţă că Primăria Municipului Călăraşi va reprograma tratamentele de deratizare în vederea eliminării populaţiei de rozătoare de pe domeniul public în perioada 23 – 27 iunie 2021, în intervalele orare 08:00 – 12:00 şi 13:00 – 17:00.

Tratamentele se vor aplica doar atunci când condiţiile atmosferice sunt favorabile, în caz contrar putând fi prelungită perioada (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanţele active ale produselor utilizate sunt difenacoum, bromadiolone şi brodifacoum, acestea fiind avizate de Ministerul Sănătăţii prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide.

S-a semnat contractul de prestare a serviciilor de proiectare şi de execuţie a
lucrărilor în cadrul proiectului cu titlul „Regenerarea fizică a zonei defavorizate
Cărămidari (Şcoala 7) prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităţilor
educative, culturale şi recreative”
Direcţia Programe şi Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi anunţă că, pe 2
iunie a.c., s-a semnat contractul de prestare a serviciilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor în
cadrul proiectului cu titlul„Regenerarea fizică a zonei defavorizate …

Conform prevederilor noului regulament de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare de domiciliu/reşedinţă aprobat de H.C.L. nr.79/26.05.2021, în fiecare lună, în perioada 01–15, începând cu 01.07.2021, la Compartimentul Transport Public Local din cadrul Primăriei municipiului Călăraşi, se pot depune documentele în vederea obţinerii unui loc de parcare de domiciliu, pentru locurile rămase libere.

Locurile de parcare de domiciliu vacante/libere pot fi consultate în listele anexate…

Patrule de polițiști din cadrul Direcției Poliția Locală Călărași au acționat la sfârșitul săptămânii trecute pentru prevenirea unor fapte de natură contravențională privind ordinea și liniștea publică, curățenia în municipiu și circulația pe drumurile publice. Au fost vizate parcurile, gara CFR și strada București.

În perioada 31 mai – 6 iunie 2021, polițiștii locali au legitimat 160 de persoane, au intervenit la 22 sesizări primite prin dispeceratul instituției și 25 sesizări prin sistemul 112, au aplanat 7 stări conflictuale, au constatat 76 fapte antisociale și au aplicat un număr de 43 sancțiuni contravenționale în valoare de 13.180 lei și 33 de avertismente verbale…

Conform prevederilor Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori ale unităţii administrativ-teritoriale Municipiului Călăraşi, începând cu perioada imediat următoare, Primăria municipiului Călăraşi va dispune ridicarea, transportarea şi depozitarea tuturor vehiculelor fără stăpân sau abandonate într-un spaţiu special amenajat.

Faţă de cele arătate, proprietarii/deţinătorii acestei categorii de vehicule sunt rugaţi să procedeze la ridicarea acestora şi depozitarea lor într-un spaţiu privat, în caz contrar aceştia vor fi sanctionaţi conform prevederilor legale…

Primăria municipiului Călărași se alătură campaniei ”Vinerea Verde”.

Sub sloganul „STOP! Azi mașina stă pe loc!” se încurajează utilizarea transportului alternativ de către angajații din instituțiile publice în scopul reducerii poluării și, implicit, a emisiilor de carbon.

Mașina reprezintă una din cauzele poluante cele mai periculoase, fiindcă emisiile au loc la nivelul solului, aproape de oameni.

În acest sens, Primăria Călărași invită cât mai mulți locuitori să se alăture acestei campanii și să aleagă metode alternative de transport mai puțin poluante sau chiar cu emisii zero în fiecare zi de vineri…

Începând din 01.06.2021 în municipiul Călărași se stabilesc următoarele măsuri, conform Hotărârii CLSU nr.7 / 31 mai 2021:

1. Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului pînă la 70% din capacitatea maxima a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.44 și al art.71 alin. (2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru a aduce bucurie în sufletele copiilor, Primăria Municipiului Călăraşi a invitat Caravana filmului românesc – Cartea şi Film, pentru a prezenta o selecţie de filme dedicate în special copiilor şi adolescenţilor dar şi publicului cinefil.

Proiecţiile vor avea loc în perioada 30 mai – 1 iunie, în sala de spectacole „Barbu Ştirbei” a Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi după cum urmează: 

Pe 1 iunie, de Ziua Internaţională a Copilului, Primăria Municipiului Călărași a pregătit câteva surprize muzicale pentru cei mici, dar şi pentru cei mari.

Zeci de copii talentaţi de la Palatul Copiilor ne vor încânta cu momente de muzică şi dans pe scena sălii de spectacole Barbu Ştirbei.

Avem şi „ajutoare” de nădejde: Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, Palatul Copiilor şi Crucea Roşie Filiala Călăraşi.

Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile, purtarea măştii fiind obligatorie! ….

Primăria Municipiului Călăraşi, în parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie, respectiv Serviciul Judeţean Anticorupţie Călăraşi, şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi au organizat pe 25 mai Concursul de filme de scurt metraj pe teme anticorupţie #ETIC (Elevii Transmit Integritatea cu Camera), concurs care a avut ca scop conştientizarea tinerilor cu privire la efectele pe care le are corupţia asupra societăţii, atitudinea ce trebuie adoptată faţă de astfel de fapte şi modalităţile de sesizare a acestora, prin implicarea activă în realizarea unor filme cu tematică anticorupţie, folosind un telefon mobil…

Clădirile ridicate ilegal pe malul Borcei sunt demolate zilele acestea de Primăria Municipiului Călărași.

Eduard Grama, administratorul public al Primăriei, declară că în cel mai scurt timp toate casele, containerele, barăcile și cotețele vor fi dărâmate.

Primăria Municipiului Călărași a trimis o adresă inclusiv Societății de Distribuție a Energiei Electrice pentru debranșarea celor în cauză…

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 26.05.2021, ora 16:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi şi a creditelor interne la data de 31.12.2020.

2.Proiect de hotărâre privind indexarea, la nivelul municipiului Călărași, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022, cu rata inflației de 2,6%.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Călăraşi şi Judeţul Călăraşi în vederea realizării  …

Din cauza condiţiilor meteo nevaforabile (cod galben de vânt, averse ploaie), vă informăm că tratamentele pentru vegetaţia din aliniament (pomi, arbori, arbuşti şi plante ornamentale) pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor vegetaţiei de pe raza localităţii Călăraşi se vor reprograma pentru perioada 24 – 28 mai 2021…

Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Călăraşi a găzduit astăzi, de Praznicul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, festivitatea prilejuită de sărbătorirea Zilei Poliţiei Locale precum şi a unui deceniu de la înfiinţarea acestei structuri aflată în slujba cetăţeanului, eveniment la care au participat primarul Marius Dulce şi cei doi viceprimari, Nicolae Dragu şi Liviu Coman.

Începând cu data de 18 mai 2021, de luni până joi între orele 09:00 – 15:00 şi vineri între orele 09:00 – 13:00, Primăria Municipiului Călăraşi, prin Direcția de Asistență Socială Călărași, va distribui, la sediul Cantinei de Ajutor Social, din strada Prel. Dobrogei, nr. 65, pachete cu ajutoare alimentare şi de igienă pentru persoanele defavorizate, conform prevederilor art. 3, pct. 1, lit. c) din OUG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate – POAD, în anul 2021…

O nouă campanie de colectare a deșeurilor electrice începe în luna mai în Municipiul Călărași. Acest proiect de colectare va începe în 5 mai și va dura până pe 5 iunie, când se va închide cu o tombolă a participanților la campanie, dedicate Zilei Mediului.

Organizatorii, Primăria Municipiului Călărași și Asociația RoRec, alături de operatorul local partener, Romprotera SRL, invită toți cetățenii să se implice în acest program deoarece Ziua Mediului merită să fie sărbătorită într-o comunitate responsabilă…

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă că în perioada 17 – 20 Mai 2021 se vor efectua tratamente pentru vegetaţia din aliniament (pomi, arbori, arbuşti şi plante ornamentale) pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor vegetaţiei de pe raza localităţii Călăraşi.

Tratamentul se va efectua în intervalul orar 22:00 – 06:00, în funcţie de condiţiile atmosferice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior)…

Direcţia de Asistenţă Socială Călăraşi (DAS Călăraşi), instituţie aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Călăraşi, vă aduce la cunoştinţă că înscrierea copiilor la creşă pentru anul şcolar 2021-2022 se va face online, utilizând adresa de mail: mariana.leu@das.primariacalarasi.ro, după cum urmează:

Compartimentul Transport Public Local din cadrul Primăriei municipiului Călărași aduce la cunoștință cetățenilor că în perioada 10 – 14 mai, începând cu ora 8:30 se vor executa lucrări de marcare a locurilor de parcare din următoarele zone:

– blocurile A1,A2, A3, A4, A5 – Bulevardul 1 Mai

– bloc A6 – în spatele Liceului Economic

– blocurile A7, A8, A9, A10, A19, A20 – strada 1 Decembrie 1918…

𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐮𝐥 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐄𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭̧𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐂𝐚̆𝐥𝐚̆𝐫𝐚𝐬̧𝐢 𝐚𝐧𝐮𝐧𝐭̧𝐚̆ 𝐜𝐚̆ 𝐚𝐜𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐨𝐭 𝐟𝐢 𝐞𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭̧𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐢̂𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝟓 𝐳𝐢𝐥𝐞!

● Conform art. 15/OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului.

● În cadrul S.P.C.L.E.P. Călărași, termenul de eliberare a cărților de identitate este de 5 zile.*
*cu excepția cazurilor când sunt necesare verificări suplimentare…

În perioada 08  – 12.05.2021, Primăria Municipiului Călăraşi anunță că se vor executa tratamente de combatere a ţânţarilor (adulţi şi larve) prin aviotratament, pe domeniul public al municipiului Călăraşi.

Tratamentul se va executa în intervalul orar 06:00 – 11:00, în funcţie de condiţiile atmosferice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanţele active folosite sunt: Permetrin, Tetrametrin, Piperonil ..

Primăria Municipiului Călărași a demarat a doua procedura privind concesionarea prin licitație publică, a unor imobile terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului Călărași, Ansamblul Rezidențial Știrbei Vodă, în vederea edificării unei locuințe…

Prezent într-o conferință de presă la sediul partidului, primarul Marius DULCE, le-a mulțumit consilierilor locali că au votat bugetul municipiului Călărași în unanimitate.

 

 • Primăria Municipiului Călăraşi anunţă că în perioada 21 – 23 aprilie 2021 se vor efectua tratamente de combatere a capuselor prin tratament terestru, pe spaţiile verzi ale municipiului Călăraşi.
 • Tratamentul se va efectua in intervalul orar 22:00 – 06:00, în functie de condiţiile atmosferice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior)…

Convocați luni 12.04.2021 în ședință extraordinară, consilierii locali au adoptat, în unanimitate, Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024.

În conformitate cu prevederile Legii nr.15 / 2021 a Bugetului de stat pe anul 2021 și a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice …

Primăria Municipiului Călăraşi se alătură iniţiativei derulată la nivel european potrivit căreia fiecare zi de marţi care se suprapune cu numărul 13 din calendar, cum este cazul astăzi,13 aprilie, este declarată „Ziua Informării Preventive”.

Derulată sub sloganul „Preveniţi Ghinionul”, ziua va fi marcată de PMC prin campania de informare „Măsuri de prevenţie – CORONAVIRUS”.

Joi, 8 aprilie, a avut loc recepţia la terminarea lucrării pentru obiectivul „𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒊𝒓𝒆 𝒈𝒓𝒂̆𝒅𝒊𝒏𝒊𝒕̧𝒂̆ 𝒄𝒖 8 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒆”, situat în incinta Şcolii Tudor Vladimirescu (fosta şcoală 11).

Construit în regim de înălţime P+1, imobilul va găzdui 8 săli de clasă şi o sală de festivităţi. Suprafaţa construită desfăşurată este de 1.754,12 mp iar cea utilă, de 1.247,57 mp.

Valoarea totală a investiţiei, demarată încă din 2008, este de …

Primarul Marius Dulce şi Direcţiei Programe şi Dezvoltare Locală din cadrul primăriei Călărași, au avut astăzi, o întâlnire de lucru cu directorul executiv al Makita EU, Gabriel Cătălin Anghel.

Discuţiile au vizat identificarea posibilităţilor de implicare a corporaţiei japoneze în dezvoltarea învăţământului dual local, din perspectiva pregătirii forţei de muncă necesară în unităţile de producţie ale acesteia precum şi în organizarea unor târguri de job-uri pentru recrutarea candidaţilor eligibili.

„Eu aș începe cu un buget foarte mic, un buget de 42 de milioane lei, care nu asigură decât șapte luni de zile funcționarea Consiliului …

Prezent într-o conferință de presă la sediul PSD Călărași, președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, a declarat că chiar dacă bugetul este foarte mic și asigură funcționarea doar pentru 7 luni de zile, proiectele Consiliului Județean vor continua.

„Eu aș începe cu un buget foarte mic, un buget de 42 de milioane lei, care nu asigură decât șapte luni de zile funcționarea Consiliului …

Primarul Marius Dulce şi Direcţiei Programe şi Dezvoltare Locală din cadrul primăriei Călărași, au avut astăzi, o întâlnire de lucru cu directorul executiv al Makita EU, Gabriel Cătălin Anghel.

Discuţiile au vizat identificarea posibilităţilor de implicare a corporaţiei japoneze în dezvoltarea învăţământului dual local, din perspectiva pregătirii forţei de muncă necesară în unităţile de producţie ale acesteia precum şi în organizarea unor târguri de job-uri pentru recrutarea candidaţilor eligibili…

Primăria Municipiului Călăraşi va executa în perioada 13 – 17 aprilie 2021 tratamente de deratizare în vederea eliminării populaţiei de rozătoare de pe domeniul public, în intervalele orare 08.00-12.00 şi 13.00-17.00.

 • Tratamentele se vor aplica doar atunci când condiţiile atmosferice sunt favorabile, în caz contrar putând fi prelungită…

În cadrul sedinței ordinare din data de 25.03.2021 a Consiliului Local Călărași, au avut loc o serie de interpelări adresate executivului Primăriei Călărasi, referitoare la lucrările din cartierul Măgureni, colectarea selectiva a gunoiului…

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 25.03.2021, ora 16:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi…

”Earth Hour – Ora Pământului”

Primăria Muncipiului Călărași susţine anul acesta campania ”Earth Hour – Ora Pământului”, cea mai mare mișcare voluntară de mediu din istorie în cadrul căreia sunt iniţiate acţiuni eco – civice de conştientizare a problemelor mediului înconjurător generate de activitatea umană.

După un an în care nevoia de natură a fost resimţită mai mult ca niciodată “Earth Hour 2021” aduce împreună oamenii pentru a proteja natura sălbatică dar şi natura din viaţa noastră de zi cu zi.

În acest an, odată cu stingerea pentru o oră a luminilor exterioare sau interioare care nu sunt esenţiale funcţionării precum şi deconectarea echipamentelor electronice aflate în stand-by, invităm călărăşenii să trecem, împreună, la o schimbare pozitivă şi profundă a modului nostru de a relaţiona cu mediul…

Măsuri în domeniul sănătății publice, în municipiul Călărași

Începând cu data de 17.03.2021 în municipiul Călărași se stabilesc următoarele măsuri, conform Hotărârii CLSU nr.2 / 16 martie 2021:

1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este permis fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul …

A fost semnat contractul Port Turistic de Agrement

S-a semnat contractul de proiectare și execuție lucrări  PORT TURISTIC DE AGREMENT

Proiectul “Dezvoltarea turistică a brațului Borcea – Călărași – port turistic de agrement” este un proiect al Consiliului Județean Călărași aprobat la finanțare prin Ministerul Turismului, conform Contractului de finanțare nr. 25485/12.08.2019…

Centru de vaccinare pentru populaţia de peste 65 de ani şi bolnavi cronici

Astăzi 20.01.2021 s-a semnat contractul de comodat între Primăria Municipiului Călărași și E-Distribuţie Dobrogea SA, în baza căruia Primăria municipiului Călăraşi va avea drept de folosinţă gratuită asupra spaţiului, în suprafaţă de 145 mp, situat în str. Speranţei, nr. 4, reprezentând fosta casieria ENEL, în scopul de a-l utiliza pentru desfăşurarea activităţilor specifice de centru de vaccinare, în cadrul Campaniei Naţionale de Vaccinare împotriva Covid-19…

S-a redeschis piața Big-Orizont

Începând de astăzi 13.12.2020, comercianții de legume-fructe cât și producătorii agricoli din Piața Big, au intrat în noua hală acoperită.

Cu o capacitate de 95 de spații de desfacere a mărfurilor (70 de spații pentru comercianți și 25 de spații vor fi ocupate de producători agricoli). Noua piață este una modernă, dotată corespunzător și care oferă condiții civilizate atât pentru comercianți cât și pentru cumpărători….

A început asfaltarea DJ 306A

După ce în luna octombrie Primăria Municipiului Călărași a emis autorizația pentru îmbunătățirea infrastructuri rutiere a DJ 306A, în data de 4.12.2020 Consiliul Județean Călărași a început proiectul de modernizare a drumului din incinta Siderca. Modernizarea presupune lărgirea carosabilului pe 4 benzi pe o lungime de 1,3 km.

56 de utilaje de deszăpezire vor acționa pe drumurile județene, în această iarnă

Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, a verificat parcul auto pregătit pentru a intervenii pe drumurile din județul Călărași odată cu prima ninsoare.

SC DRUMURI ȘI PODURI SA, societate subordonată Consiliului Județean Călărași, are pe stoc o cantitate de 1200 tone de material antiderapant (50% sare și 50% nisip) și va ieși la deszăpezirea drumurilor cu 7 autofreze, 15 utilaje cu lamă și sărărițe, 31 de utilaje tip Wolla și 3 autogredere.

Constituirea Consiliului pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia

Președintele Consiliului Județean Călărași Vasile Iliuță, a participat la ședința extraordinară de constituire a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia, care s-a desfășurat la Consiliul Județean Teleorman.

CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul fiecărui județ, din regiunea noastră:  Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova şi Teleorman, după cum …

Marius Dulce: înființarea asociațiilor de proprietari o necesitate

Primarul municipiului Călărași, Marius Dulce a declarat în cadrul întâlniri cu presa locală, că este nevoie de crearea asociațiilor de proprietari pentru a putea accesa proiecte europene, în vederea anvelopării blocurilor din municipiul Călărași.

Acest lucru este posibil, numai prin schimbarea legislației.

Noul Consul General al Republicii Turcia la Constanţa, în vizită la Călărași

Noul Consul General al Republicii Turcia la Constanţa, Emre YURDAKUL, a fost primit astăzi, 18 noiembrie, la Călărași. Acesta a făcut vizite atât la Instituția Prefectului, unde a fost întâmpinat de Prefectul Marian STOICA, care i-a făcut o prezentare a județului, dar și la Consiliul Județean Călărași, unde a fost primit de Președintele Vasile ILIUȚĂ, dar și de Primarul orașului Marius DULCE …

Au fost aleși viceprimarii Municipiului Călărași

Cei 2 viceprimari sunt, Nicolae Dragu de la Partidul Social Democrat și Liviu Coman de la Partidul Mișcarea Poulară.

Dacă pentru alegerea primului viceprimar Nicolae Dragu a fost doar o formalitate, la alegerea celui de-al doilea viceprimar Liviu Coman, au apărut controverse.

Cu 9 voturi din partea consilierilor locali PSD și 2 voturi din partea consilierilor PMP, PSD a reușit să-l impună pe Nicolae Dragu ca viceprimar.

În urma înțelegerii dintre PSD și PMP, Liviu Coman este ales cel de-al doilea viceprimar al Municipiului Călărași.

Din partea PNL a candidat Andrei Bogdan Niță care a obținut 9 voturi (6 voturi PNL, 2 voturi PRO ROMÂNIA, 1 vot USR)

Consiliul Județean Călărași demarează proiectul de modernizare a drumului SIDERCA ce la această oră din cauza stării degradabile în care se află, nu asigură siguranța participanților la trafic.

Drumul SIDERCA a primit autorizație de construire

În data de 29.10.2020, Primăria Municipiului Călărași, prin documentul administrativ cu nr 273, a emis autorizația de construire pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere a drumului județean 306A în vederea asigurării accesului în municipiul Călărași. Astfel, Consiliul Județean Călărași demarează proiectul de modernizare a drumului SIDERCA ce la această oră din cauza stării degradabile în care se află, nu asigură siguranța participanților la trafic.

Primarul Marius Dulce, i-și mută biroul în stradă

Primarul Municipiului Călărași Marius Dulce, a ieșit în stradă la verificare de lucrări.
Prima oprire a fost pe bulevardul Nicolae Titulescu, acolo unde lucrarea finală nu îl mulțumește.

A doua oprire a fost la piata orizont, la noua hală de legume-fructe. Aici constructorul i-a promis că pe …