12 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

G.D.R.P

Cine suntem
Aceasta Politica de Confidențialitate precum si Declarația de Conformare GDPR se aplica site-ului https://www.mediaonlinecl.ro, deținut, operat si administrat de STOICA G.E. MARINEL P.F.A inregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J51/234/2013, având CUI 31612727 si reprezintă politica integrala de confidențialitate online. Politica de confidențialitate explica tipurile de informații pe care le colectează www.mediaonlinecl.ro si modul in care le folosește, distribuie si protejează. Politica descrie si opțiunile pe care le au utilizatorii in termeni de utilizare, accesare si corectare a datelor personale ale acestora.

Website-ul fotovideonuntabucuresti.ro este directionat, activeaza si prelucreaza datele cu caracter personal exclusiv cadrul RO. Activitatile online sunt reglementate in conformitate cu Regulamentul General Privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 (GDPR), care este un act legislativ direct obligatoriu. GDPR protejeaza drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor fizice, in special dreptul lor la protectia datelor cu caracter personal si se bazeaza pe urmatoarele principii:

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc intr-un mod legal, corect si transparent;
Colectarea datelor cu caracter personal se efectueaza numai in scopuri specificate, explicite si legitime, si datele nu se prelucreaza ulterior intr-o maniera incompatibila cu aceste scopuri;
Colectarea datelor cu caracter personal trebuie sa fie adecvata, relevanta si limitata la ceea ce este necesar in raport cu scopul pentru care sunt prelucrate;
Datele cu caracter personal trebuie sa fie corecte si, daca este necesar, actualizate;
Trebuie luate toate masurile rezonabile pentru a se asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate sunt sterse sau rectificate indata;
Datele cu caracter personal trebuie pastrate intr-o forma care sa permita identificarea pentru o perioada care nu este mai lunga decat este necesar pentru scopul pentru care sunt prelucrate;
Toate datele cu caracter personal trebuie pastrate confidentiale si stocate intr-un mod care sa asigure o siguranta adecvata;
Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate tertilor
Ai dreptul sa soliciti acces la rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii sau sa te opui prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor.
Ce date personale colecteaza siteul nostru si motivul colectarii lor
Datele cu caracter personal inseamna orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. Datele cu caracter personal includ toate tipurile de informatii care identifica direct sau indirect o persoana, cum ar fi nume, date de nastere, CNP, CI, adrese de domiciliu, adrese de e-mail, numere de telefon etc.

Formularul de contact
Formularul de contact colectează următoarele date cu caracter personal: numele, adresa de e-mail, numărul de telefon si IP-ul. Se vor folosi datele cu caracter personal exclusiv in scopul in care s-au colectat si se vor păstra pe o perioada care nu este mai lunga decât este necesar in acest scop. Accesul la datele cu caracter personal este strict limitat la deținătorul, operatorul si administratorul www.mediaonlinecl.ro, respectiv STOICA G.E. MARINEL PFA

Cookies
Website-ul www.mediaonlinecl.ro utilizeaza module cookie sau tehnologii similare pentru administrarea site-ului web, pentru a asigura cea mai buna experienta utilizatorilor, pentru analiza tendintelor si urmarirea miscarilor utilizatorilor in jurul site-ului ( Google Analytics ). Modulele cookie sunt mici fisiere text plasate pe dispozitivul dumneavoastra pentru a urmari modelele de utilizare si a inregistra preferintele personale. Modulele cookie nu contin informatii care pot identifica direct persoane.

Pentru mai multe detalii citiți Declarația Privind Modulele Cookie.

Continut incorporat de pe alte site-uri web
Articolele de pe acest site pot include continut incorporat (de exemplu, Facebook, Twitter, Youtube, alte retele sociale, videoclipuri, imagini, articole etc.). Continutul incorporat de pe alte site-uri web se comporta exact ca si cum vizitatorul ar fi vizitat celalalt site. Aceste site-uri web pot sa colecteze date despre dvs., sa utilizeze cookie-uri, sa includa urmarirea suplimentara a tertilor si sa va monitorizeze interactiunea cu acel continut incorporat, inclusiv urmarirea interactiunii dvs. cu continutul incorporat, daca aveti un cont si sunteti conectat la site-ul respectiv.

Cu cine impartasim datele dumneavoastra
Se vor transfera datele cu caracter personal catre terti numai in conditiile enumerate mai jos:

ti-ai dat consimtamantul;
este destinat unui scop direct legat de scopul original pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;
este necesar pentru pregatirea, negocierea si executarea Contractului cu beneficiarul;
este necesar din cauza obligatiei legale, a ordinului administrativ sau a deciziei instantei;
este necesar pentru stabilirea sau protejarea unor drepturi sau pentru aparari in instanta;
este necesar pentru a raspunde solicitarilor legale ale autoritatilor publice, de exemplu pentru respectarea cerintelor organelor de securitate nationala si de politie;
serveste prevenirii utilizarii incorecte sau a altor activitati ilegale, cum ar fi atacuri deliberate, pentru a asigura securitatea datelor;

Nu se vor dezvalui date cu caracter personal unor terti in scopul de a le permite sa isi comercializeze produsele sau serviciile

Ce drepturi aveți asupra datelor dumneavoastră
Dreptul de a solicita oricând accesul, rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal;
Dreptul de a restricționa prelucrarea sau a va opune prelucrării, precum si dreptul la portabilitatea datelor;
Dreptul de a primi informații despre cat timp se păstrează datele cu caracter personal sau alte intrebări legate de accesul la datele cu caracter personal;
Dreptul de a cere informații despre deținerea sau prelucrarea oricărora dintre datele tale cu caracter personal.
Informații adiționale privește confidențialitatea datelor ca o componenta fundamentala a activității online. Politica de confidențialitate se concentrează pe prelucrarea corecta si legala a datelor cu caracter personal, asigurând in același timp confidențialitatea, integritatea si disponibilitatea.

Reclamatii
In cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incalca GDPR (Regulamentul general privind protectia datelor), puteti depune o plangere la o autoritatea de supraveghere.

Modificari la aceasta Declaratie de confidentialitate
Aceasta Politica de Confidentialitate poate fi actualizata din cand in cand ca urmare a modificarilor legislatiei relevante in domeniul protectiei datelor personale. In cazul in care se fac modificari semnificative, veti afla prin intermediul unei notificari pe site inainte de intrarea in vigoare a modificarii. Sunteti incurajati sa verificati periodic aceasta pagina pentru cele mai recente informatii despre practicil de confidentialitate.