14 iulie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Politică de confidențialitate

Confidențialitatea și securitatea sunt principale priorități ale www.mediaonlinecl.ro și prin urmare, ne-am angajat să garantăm confidențialitatea utilizatorului în orice moment și să nu solicităm informații inutile

Datele de identificare și contact ale responsabilului privind prelucrarea datelor personale.
Responsabilul privind tratarea datelor cu caracter personal, solicitate prin intermediul acestui website și a subdomeniilor sale, este STOICA G.E MARINEL P.F.A, CUI 31612727, persoană fizică autorizată înregistrată în Călărași, e-mail: office@mediaonlinecl.ro, responsabil legal pentru site-ul www.mediaonlinecl.ro

Finalitatea, legitimitatea și păstrarea datelor personale transmise de utilizator prin:
Formulare de contact
Finalitate: să oferim utilizatorului un mijloc de a ne contacta și de a răspunde solicitărilor de informații despre produsele, serviciile și evenimentele noastre, inclusiv prin mijloace electronice (e-mail, SMS, WhatsApp), dacă se bifează caseta de acceptare;
Legitimitate: consimțământul utilizatorului atunci când solicită informații prin formularul nostru de contact și bifând caseta de acceptare pentru trimiterea informațiilor;
Conservare: până când solicitați să vă dezabonați, odată ce solicitarea dvs. a fost soluționată iar răspunsul la solicitare trimis către dvs. prin e-mail (dacă nu ați generat între timp o nouă solicitare și dacă ați acceptat să recepționați trimiteri comerciale din partea noastră).

Trimitere de mesaje e-mail
Finalitate: răspunsul la solicitările de informații sau de oferte, precum și la sugestiile, sesizările sau reclamațiile dumneavoastră;
Legitimtate: consimțământul utilizatorului atunci când solicită informații prin formularul nostru de contact, bifând caseta de acceptare pentru trimiterea informațiilor;
Conservare: până când solicitarea e soluționată iar răspunsul trimis către client prin e-mail, dacă nu a generat între timp o altă solicitare.

Inițiere de conversații tip chat, pe website-ul nostru.
Finalitate: răspunsul la solicitările de informații sau de oferte, prin intermediul modulului de chat, instalat pe website-ul nostru;
Legitimtate: consimțământul utilizatorului atunci când inițiază conversația prin chat, bifând caseta de acceptare pentru trimiterea informațiilor;
Conservare: 30 zile din momentul încheierii conversației, dacă nu a inițiat între timp o altă conversație.

Abonare la newsletter-ul nostru.
Finalitate: trimiterea de buletine de informare despre produsele, serviciile, ofertele și evenimentele noastre, inclusiv prin mijloace electronice (E-mail, SMS, WhatsApp), către utilizatorii abonați în prealabil prin intermediul formularului de abonare de pe website-ul nostru;
Legitimitate: consimțământul utilizatorului atunci când se abonează la trimiterile noastre de natură comercială și / sau la buletine informative;
Conservare: până când partea interesată revocă consimțământul și solicită retragerea serviciului.

Acordul privind postarea fotografiilor personale pe website-ul www.marinelstoica.ro
Finalitate: publicarea pe website-ul nostru a fotografiilor clientilor, in scopul prezentarii serviciilor oferite;
Legitimitate: consimțământul clientului, atunci cand fotografia/fotografiile sale sunt selectatate pentru publicarea pe website;
Conservare: până când partea interesată revocă consimțământul și solicită retragerea fotografiei/fotografiilor de la publicarea pe website.

Obligațiile utilizatorului privind furnizarea datele cu caracter personal și consecințele nerespectării acestora:
Furnizarea de date cu caracter personal necesită o vârstă minimă de 14 ani sau, după caz, o capacitate juridică suficientă pentru a o efectua.

Datele cu caracter personal solicitate sunt necesare pentru a gestiona solicitările utilizatorilor,
pentru înregistrarea ca utilizator pe website și / sau pentru oferirea serviciilor care se pot contracta, astfel încât dacă nu ni se furnizează sau dacă se furnizează incorect respectivele informații, nu vom putea asista solicitarea sau oferi serviciul dorit de utilizator.
Mai presus de toate, ne rezervăm dreptul de a decide dacă să includem sau nu datele dvs. personale și alte informații în baza noastră de date.

Destinatarii datelor personale:
Datele utilizatorilor sunt confidențiale și nu vor fi transferate către terți, cu excepția cazului în care există o obligație legală în acest sens.

Drepturile utilizatorului, legat de datele sale personale:
Orice persoană își poate retrage consimțământul privind datele sale personale în orice moment. În nici un caz retragerea acestui consimțământ nu condiționează executarea contractului de prestări servicii sau a relațiilor contractuale generate anterior.

De asemenea, utilizatorul își poate exercita următoarele drepturi:

Solicitarea accesului la datele personale sau rectificare atunci când acestea sunt inexacte;
Solicitarea ștergerii acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate;
Solicitarea limitării tratamentului datelor personale în anumite circumstanțe;
Solicitarea opoziției privind procesarea datelor personale, din motive legate de o situație particulară a utilizatorului;
Solicitarea portabilitatății datelor, în cazurile prevăzute prin reglementările legale în vigoare;
Alte drepturi recunoscute și reglementate prin lege.
Unde și cum să solicitați exercitarea drepturile dvs: Scriind responsabilului privind prelucrarea datelor personale la adresa noastră poștală sau electronică (indicată în pagina noastră de Contact de pe website), indicând în subiect „Date cu caracter personal” și specificând dreptul pe care doriți să îl exercitați și cu privire la ce tip de date cu caracter personal. În cazul dezacordurilor între cele două părți cu privire la prelucrarea datelor dvs, puteți depune o reclamație la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

Cookies:
Acest site web folosește numai cookie-uri tehnice, personalizare și analiză, proprii sau aparținând unei terțe părți (Google, Facebook), care în niciun caz nu tratează date personale sau captează preferințele de navigare ale utilizatorului în scopuri publicitare. Prin urmare, atunci când se accesează site-ul nostru web,
în ​​conformitate cu articolul 22 din Legea Serviciilor Societății Informaționale, atunci când utilizăm cookies de analiză, solicităm în prealabil consimțământul și furnizăm informații despre acest tip de cookie, astfel încât utilizatorul să poată decide dacă își dă consimțământul sau nu.

Securitatea datelor personale:
Pentru a proteja securitatea datelor personale am adoptat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta securitatea datelor cu caracter personal furnizate și împiedica modificarea, pierderea și tratamentul sau accesul neautorizat la acestea.

Actualizarea datelor personale:
Pentru a putem menține datele personale actualizate la zi, rugăm utilizatorii să ne informați ori de câte ori s-a produs vreo schimbare, altfel nu vom fi responsabili pentru veridicitatea lor. Nu suntem responsabili de politica de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal care pot fi furnizate terților
prin accesarea de către utilizator a linkurilor disponibile pe site-ul nostru web. Actuala Politică de confidențialitate poate fi modificată pentru a o adapta la modificările care pot apărea pe site-ul nostru web, precum și la modificările legislative sau jurisprudențiale, motiv pentru care este necesară citirea
Politicii de confidențialitate de fiecare dată când un utilizator ne furnizează date personale prin intermediul website-ului.

Responsabilitate:
Prin punerea acestui website la dispoziția utilizatorului dorim să oferim un serviciu de calitate, motiv pentru care depunem toate eforturile în acest sens. Cu toate acestea, nu vom fi responsabili pentru prezența virușilor și a altor elemente care, în vreun fel, pot deteriora sistemul informatic al utilizatorului.
Nu vă garantăm că disponibilitatea serviciului este continuă și neîntreruptă. Utilizatorului îi este interzisă orice tip de acțiune pe website-ul nostru care provoacă o suprasolicitare excesivă de operare a sistemelor noastre informatice, precum și introducerea de viruși sau instalarea de roboți sau software care modifică funcționarea normală a site-ului nostru web sau, în final, poate provoca daune sistemelor noastre informatice.
Utilizatorul își asumă toate responsabilitățile derivate din utilizarea site-ului nostru web. Utilizatorul recunoaște că a înțeles toate informațiile referitoare la termenii și condițiile de utilizare a website-ului nostru și, prin urmare, îi acceptă în mod complet și expres.

Pentru orice întrebare, nelămurire sau sugestie cu privire la prezenta Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: office@mediaonlinecl.ro