28 mai 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Plăți în avans pentru anul 2020

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) Centrul județean Călărași informează că până la data de 22.10.2020, au fost autorizați la plată, la nivelul centrului județean, în cadrul Campaniei de plăți în avans pentru anul 2020, un număr de 4.608 fermieri, reprezentând un procent de 72 % din totalul fermierilor declarați eligibili. Suma totală autorizată la plată pentru Campania 2020, până la acestă dată, este în valoare de 37.588.984,20 euro, astfel: 

În comparație, situația avansului din Campania 2019 se prezintă astfel :

Suma totală autorizată la plată este în valoare de 17.361.052,45 euro, din care,

  • 14.370.498,08 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);
  •  2.495.264,74 euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
  • 495.289,63 euro cofinanțare de la Bugetul Național (BN1).

 Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) Centrul județean Călărași reamintește că, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/531 al Comisiei din 16 aprilie 2020 de derogare, pentru anul 2020, între 16 octombrie și 30 noiembrie 2020, se pot efectua plăți în avans de până la 70 % în cazul plăților directe enumerate în Anexa I la Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, şi de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.1306/2013.