28 mai 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Restricții in localitățile Mitreni, Dragoș Vodă, Ileana și Sohatu

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CĂLĂRAŞI
HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în unele localități din județul Călărași Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi
Având în vedere:

 • adresa Direcției de Sănătate Publică Călărași, privind incidența cumulativă a cazurilor de COVID-19 la nivelul localităților pe ultimele 14 zile în județul Călărași;
 • adresa Direcției de Sănătate Publică Călărași cu nr. 8191/2020;
 • prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • prevederile Hotărârii Guvernului nr. 935/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  -prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
  -prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • În temeiul art. 10 alin. (3) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004.
  HOTĂRĂŞTE:
  Art. 1. Începând cu data de 13.11.2020 în localitatea Mitreni (incidența de 3,01%), județul Călărași, se vor impune următoarele măsuri:
 1. Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/ sau băuturilor alcoolice și nealcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor;
 2. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;
 3. Măsurile prevăzute la punctele 1 și 2 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestor sau de caracterul temporar sau permanent;
 4. Operatorii economici a căror activitate a fost închisă/restricționată, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
 5. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară prevăzute de legislația în vigoare.
 6. Operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise/sau deschise, publice și/sau private sunt obligați să își organizeze și să desfășoare activitatea în intervalul orar 05
  00 – 21:00. Prin excepție în intervalul orar 21:00 – 05:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
 7. Este interzisă activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;
 8. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toate persoanele de peste 5 ani în spațiile publice deschise;
 9. Activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber, este interzisă.
 10. Se interzice participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase a
  persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se
  desfășoară aceste activități;
 11. Se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive, etc.);
 12. Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;
 13. Se suspendă activitatea piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor și se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
 14. Se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea perimetrelor de protecție sanitară;

Art. 2. Începând cu data de 13.11.2020 în localitățile: Dragoș Vodă (incidența de 2,44%), Ileana (incidența de 1,62%) și Sohatu (incidența de 1,51%), județul Călărași, se vor impune următoarele măsuri:

 1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este permis fără a depășii 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 05:00 – 21:00; Măsura se aplică si operatorilor economici care desfășoară
  activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.
 2. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară prevăzute de legislația în vigoare.
 3. Operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise/sau deschise, publice și/sau private sunt obligați să își organizeze și să desfășoare activitatea în intervalul orar 05:00 – 21:00. Prin excepție în intervalul orar21:00 – 05:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate în livrare la domiciliu.
 4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, este permisă fără a depășii 30% din capacitatea maximă a spațiului;
 5. Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de peste 5 ani, în toate spațiile publice deschise.
 6. Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

Art. 3. Comitetul local pentru situații de urgență din localitățile: Mitreni, Dragoș Vodă, Ileana și Sohatu, din județul Călărași vor dispune măsuri în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția de Sănătate Publică a județului Călărași, structurile Ministerului Afacerilor Interne din județul Călărași, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași și Comitetul local pentru situații de urgență din localitățile: Mitreni, Dragoș Vodă, Ileana și Sohatu, din județul Călărași vor verifica respectarea măsurilor stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi va asigura transmiterea prezentei hotărâri către instituţiile interesate și membrilor CJSU Călărași.