13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Deficiențe depistate de către inspectorii de ITM Călărași

In sãptãmâna 11 – 15.01.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: comerţ, agricultură, service -uri auto, colectare  deşeuri nepericuloase, activităţi de curierat,  activităţi de ambalare legume şi fructe, comerţ cu ridicata al deşeurilor, fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor, restaurante, coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare, alte domenii de activitate.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:

      – verificarea  respectării de către angajatori şi angajaţi  măsurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;

      –  identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;

      – respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;

      –  eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:

 –  nestabilire cuantum diurna delegatie;

 –  tematica privind instruirea periodica 2021 nu cuprinde documentele intocmite pentu securitatea si sanatatea lucratorilor in conditiile desfasurarii activitatii pe perioada cu risc de contaminare epidemiologica (ERAIP, PPP, IPSSM, etc.);
–  instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă nu cuprind măsurile necesare pentru combaterea răspândirii sars-cov -2;
–  la nivelul societăţii nu s-a actualizat „documentul de evaluare a riscurilor” pentru sănătatea angajaţilor privind noile condiţii de desfăşurare a activităţilor, respectiv de contaminare epidemiologică pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV2;
–  propaganda vizuală (afişe sau plastifiate) referitoare la riscurile de infectare şi de răspândire a virusului sars-cov-2 este foarte sumară şi nu este prezentă în cele mai vizibile locuri din unitate cu regulile de conduită obligatorie pentru angajaţi sau pentru vizitatori;
–  acordarea EIP specific pentru prevenirea infectiei cu virusul SARS-COV-2  nu se face pe baza de semnatura;
–  tematica privind instruirea periodica „conducator auto”-2021 nu cuprinde documentele intocmite pentru prevenirea contaminarii cu coronavirusul SARS-COV-2.
–  planul de prevenire si protectie nu a fost revizuit si completat cu masurile stabilite pentru combaterea raspandirii virusului SARS CoV-2, in baza evaluarii riscurilor revizuita pentru SARS CoV-2) si nu a fost adus la cunostinta lucratorilor in cadrul
efectuarii unei instruiri periodice suplimentare;
–  angajatorul nu a afisat la intrare şi în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajaţii şi pentru toate persoanele care intră în spaţiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2;
– unitatea nu a completat lista interna de acordare a EIP cu echipamentul de protectie specific evitarii raspandirii noului coronavirus SARS CoV-2, desi echipamentul de protectie exista si era utilizat de  catre salariati.

Rezultatul controalelor:

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã –  au verificat 25 de angajatori, din care 23 de controale au fost pentru muncă nedeclarată. Au fost dispuse 28 de măsuri cu termene precise de rezolvare. – inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 17 controale, 15 angajatori au fost sancţionaţi, şi s-au aplicat amenzi în valoare de 8000 de lei. Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 30 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.