18 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Acţiunile de control, efectuate de ITM Cãlãraşi

In sãptãmâna 01 – 05.03.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: FNC-uri, activităţi de asistenţă medicală, comerţ, agricultură, construcţii, transporturi, baruri şi restaurante, producţie de băuturi răcoritoare neacoolice, alte domenii de activitate.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:

   – verificarea  respectării de către angajatori şi angajaţi  măsurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;

     –  identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;

     – respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;

     –  eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:

– netransmiterea datelor în REVISAL în termenul legal.

– neacordarea drepturilor salariale;

– lipsa programării concediilor de odihnă /necompensarea în bani la încetarea CIM;

– neacordarea repausului săptămânal;

– neevidenţierea orelor prestate;

– necompletarea dosarelor personale;

– lipsa dovezilor de comunicare a deciziilor de incetare a activităţii şi a adeverinţelor de venit;

– nu s-a întocmit evaluarea riscurilor pentru SSM cu privire la condiţiile de contaminare epidemiologică cu SARS- Cov- 2;

– la intrarea in sediul societăţii nu erau afişate regulile de conduită obligatorie pentru lucrători şi pentru toate persoanele care intră în unitate, cu privire la prevenirea înbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– nefinalizarea controlului medical;

– societatea a asigurat EIP conform normativului intern de acordare a acestuia, dar unele sortimente prezentau uzură;

– unitatea nu a completat lista internă de acordare a EIP cu echipamentul de protecţie specific evitării răspândirii coronavirusului SARS CoV-2, deşi echipamentul de protecţie exista şi era utilizat de  către salariaţi;

– nu a fost actualizat planul de prevenire şi protecţie având în vedere toţi factorii de risc identificaţi cu cel mai mare nivel de risc din societate;

– nu s-au respectat toate prevederile legislaţiei în vigoare  privind instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (legislaţie privitoare la combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV 2);

– necomunicarea în termen a evenimentelor produse în cadrul unei societăţi;

Rezultatul controalelor:

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã –  au verificat 37 de angajatori, doi au fost sancţionaţi. Au fost dispuse 30 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 27 de controale, 26 de angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 7000 de lei.  Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 47 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.

În continuare există în derulare:

– Campania privind respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în domeniul construcţiilor;

– acţiuni privind respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  pentru exploatările forestiere;

– acţiuni de control pentru combaterea raspandirii virusului SARS CoV-2;