18 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Transparenţa veniturilor salariale, în instituţiile publice

Având în vedere Legea nr. 153/2017, art.33, al.1, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, atragem atenţia  autorităţilor şi instituţiilor publice, în vederea transparenţei veniturilor salariale, că au obligatia de a publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an,  şi de a menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:

   a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;

    b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;

    c) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;

    d) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;

    e) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

Inspectoratele Teritoriale de Muncă, au competenţa de a constata şi sancţiona nerespectarea acestor prevederi, care atrag răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 10.000 lei.