14 iulie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Măsuri în domeniul sănătății publice în unele localități din județul Călărași

Începând cu data de 29.03.2021 în localitățile: Ștefan cel Mare (incidența de 3,41 %) și Călărași (incidența de 3,29 %), din județul Călărași, se vor impune următoarele măsuri:

1. Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor;

2. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităti;

3. Măsurile prevăzute la punctele 1 și 2 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de ceľ puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

4. Operatorilor economici a căror activitate a fost închisă/restricționată, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

5. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară prevăzute de legislația în vigoare.

6. Operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise/sau deschise, publice și/sau private sunt obligați să își organizeze și să desfășoare activitatea în intervalul orar 05 00 — 21 00 . Prin excepție în intervalul orar 21 00 — 0500 , operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

7. Este interzisă activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;

8. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun si la locul de muncă;

9. Activitătile institutiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber, este interzisă.

10. Se interzice participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfăsoară aceste activităti;

11. Se interzice organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.);

12. Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

Începând cu data de 29.03.2021 în localitatea Sohatu (incidența de 1,63%0), din județul Călărași, se vor impune următoarele măsuri:

1 . Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 0600 – 2200

2. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 0600 — 2200

3. Măsurile prevăzute la punctele 1 și 2 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

4. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară prevăzute de legislația în vigoare.

5. Operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise/sau deschise, publice și/sau private sunt obligați să își organizeze și să desfășoare activitatea în intervalul orar 05 00 — 21 00 . Prin excepție în intervalul orar 21 00 — 0500 , operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate în livrare la domiciliu.

6. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului;

7. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun si la locul de muncă;

8. Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

Comitetele locale pentru situații de urgență din localitățile: Ștefan cel Mare, Călărași și Sohatu, județul Călărași, dispun măsuri în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.