28 mai 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Declarație Politică, susținută în Parlamentul României de Deputatul Constantin BÎRCĂ

Calitatea vieți românilor total ignorată de guvernanți!

         Pentru România zilelor noastre, calitatea vieții ar trebui să fie un obiectiv politic și economic prioritar destinat atingerii rapide a unui standard de viață la nivel european.

Din nefericire, acest capitol nu a făcut vreodată obiectul preocupărilor actualilor guvernanți.

În contextul generat de pandemia de COVID-19, calitatea vieţii şi bunăstarea socială impun ca decidenții să soluționeze corect și concret câteva probleme esențiale.

Voi face referire la factorii majori cu care ne confruntăm pentru care se impune rezolvarea în regim de urgență:

  • Tensiunile percepute în societate, datorate măsurilor aberante și lipsei de comunicare au impactul cel mai nociv asupra încrederii în instituții. De aici rezultă discreditarea instituțiilor statului;
  • Păstrarea încrederii cetățenilor în instituțiile naționale și europene trebuie să rămână un obiectiv esențial în perioadele de criză, deoarece respectarea măsurilor de ținere sub control a răspândirii COVID-19 depinde în mare măsură de nivelul de încredere în instituții și în recomandările oamenilor de știință. Se impune așadar renunțarea la declinarea competențelor ministeriale, a comisiilor ce lucrează “sub anonimat” și a hotărârilor guvernamentale nefundamentate;
  • Accesul facil la servicii de asistență medicală, la asistență socială și la îngrijire pe termen lung poate asigura intervenția timpurie și monitorizarea procesului de prevenție. Sunt necesare mai multe servicii de îngrijire pe termen lung și de asistență la domiciliu precum și o mai mare flexibilitate în furnizarea lor. Dar totul ar putea fi realizat prin înlăturarea HAOSULUI din conducerea sănătății!
  • Potrivit cercetărilor Organizației Eurofound, tinerii se dovedesc a fi una dintre categoriile cele mai afectate de izolare, alături de persoanele fără un loc de muncă. Tinerii declară cel mai scăzut nivel de bunăstare. Oare ce programe sunt prevăzute pentru tineri? Lor le lipsesc spectacolele, sportul și distracția!
  • Și nu în ultimul rând, femeile care au fost mai afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19 decât bărbații, din punctul de vedere al echilibrului între viața profesională și cea familială. Remedierea acestor probleme va fi esențială.
  • Se impune acordarea unei atenții deosebite condițiilor de viață ale vârstnicilor și nevoilor de servicii de îngrijire ale acestora, precum și situației veniturilor lor în timpul pandemiei și imediat după încheierea acesteia. Pensiile sunt mici iar prețurile cresc vertiginos! Majorările nu se întrevăd!

Sunt numai câteva probleme care ar trebui să preocupe actuala guvernare. Situația nu e deloc îmbucurătoare.

Potrivit studiului ”Indicele de Progres Social 2020” privind calitatea vieţii şi bunăstarea socială, realizat de organizaţia nonprofit “Imperativul Progresului Social”, România se menţine pe locul 45 din 163 de ţări şi pe ultimul loc în clasamentul statelor membre ale Uniunii Europene.

România înregistrează 78,35 de puncte din 100 şi se regăseşte, conform studiului, în rândul ţărilor din a treia categorie din clasament, după Barbados, Bulgaria şi Mauritius.

Competența trebuie să-și regăsească locul în societatea noastră, ținând cont de faptul că aria calității vieții reprezintă pentru om valoarea vieții sale.

DEPUTAT Constantin BÎRCĂ