13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Bugetului propriu al municipiului Călărași, votat în unanimitate

Convocați luni 12.04.2021 în ședință extraordinară, consilierii locali au adoptat, în unanimitate, Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024.

În conformitate cu prevederile Legii nr.15 / 2021 a Bugetului de stat pe anul 2021 și a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, de respectare a principiului echilibrului bugetar, a fost fundamentat bugetul anului 2021, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, în sumă totală de 142.141.000 lei, incluzând aici și suma de 2.200.000 lei, repartizată luni de Consiliul Județean Călărași din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, reprezentând cofinanțare proiecte de infrastructură, programe de dezvoltare locală și cheltuieli de funcționare care nu pot fi finanțate din venituri proprii.

Pentru Secțiunea de funcționare, bugetul alocat este de 138.172.000 lei din care:

 • Salarii: 64.836.000 lei (46,92% din total buget)
 • Bunuri și servicii: 42.744.000 lei (30,93%)
 • Asistență socială: 14.148.000 lei (10,24%)
 • Tineret, sport, religie, acțiuni culturale: 1.472.000 lei (1,65%)
 • Subvenții transport public local: 1.800.000 lei (1,30%)
 • Investiții (inclusiv proiecte): 6.408.000 lei (4,63%)
 • Rambursări rate și dobânzi credite: 4.283.000 lei (3,07%)
 • Fond de rezervă: 1.400.000 lei (1,01%)
 • Alte cheltuieli: 1.081.000 lei (0,78%)

Pentru Secțiunea de dezvoltare, bugetul este de 3.969.000 lei, reprezentând venituri proprii, în sumă de 1.769.000 lei și fonduri repartizate de Consiliul Județean din cota de 6% din impozitul pe venit, în cuantum de 2.200.000 lei, la care se adaugă și excedentul bugetar rezultat la finalul anului 2020, în sumă de 4.073.000 lei.

Programul de investiții publice pe anul 2021 va beneficia de o finanțare totală de 32.496.000 lei ce va fi asigurată din următoarele surse:

 • Venituri proprii: 8.608.000 lei
 • Excedent bugetar: 4.703.000 lei
 • Împrumut bancar (CEC Bank): 19.810.000 lei.

 Bugetul propriu al municipiului aprobat pe cele două secțiuni se prezintă astfel:

 • Secțiunea de funcționare: 138.172.000 lei la venituri și respectiv 133.528.000 lei la cheltuieli
 • Secțiunea de dezvoltare: 5.842.000 lei la venituri și 12.686.000 lei la cheltuieli

Deficitul secțiunii de dezvoltare, în cuantum de 4.644.000 lei se va acoperi din excedentul secțiunii de funcționare, în sumă de 4.644.000 lei.

Prin includerea excedentului bugetar rezultat la finele anului trecut, în sumă de 4.073.000 lei, bugetul propriu al municipiului pe anul 2021 este estimat la 146.214.000 lei.

Consilierii locali au mai aprobat în plenul ședinței extraordinare:

 • Bugetele instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul propriu al municipiului Călărași, pe anul 2021, în valoare de 3.202.000 lei precum și  estimările pentru anii 2022-2024.
 • Bugetul creditelor interne în sumă de 19.810.000 lei, pentru obiectivele de investiții finantațe din credit.
 • Programul anual al achizițiilor publice aferent anului 2021.
 • Anexa care cuprinde numărul de personal și fondul de salarii al U.A.T.- Municipiul Călărași.