13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Deficiențe depistate de ITM Călărași, în urma controalelor în săptămâna 05 – 09.04.2021

In sãptãmâna 05 – 09.04.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: comerţ, agricultură, confecţii metalice, şcoli de şoferi, transport rutiere de mărfuri, activităţi de contractare pe baze temporare a personalului, alte domenii de activitate.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:

 •    – verificarea  respectării de către angajatori şi angajaţi  măsurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;
 •    –  identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;
 •    – respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 •    –  eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:

 • – netransmiterea datelor în REVISAL în termenul legal.
 • – neacordarea drepturilor salariale;
 • – lipsa programării concediilor de odihnă /necompensarea în bani la încetarea CIM;
 • – neacordarea repausului săptămânal;
 • – neevidenţierea orelor prestate;
 • – necompletarea dosarelor personale;
 • – lipsa dovezilor de comunicare a deciziilor de incetare a activităţii şi a adeverinţelor de venit;
 • – negarantare în plată a salariului minim brut pe ţară (în construcţii);
 • – s-au constatat deficienţe privind circulaţia internă rutieră şi pietonală în unităţi;
 • – utilizarea echipamentului de protecţie uzat;
 • – planul de prevenire şi protecţie nu a fost adus la  cunoştinţa lucrătorilor;
 • – neaplicarea benzilor de marcaj a distanţei recomandate (1,5 m), acolo unde se lucrează cu publicul.

Rezultatul controalelor:

 • inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã –  au verificat 31 de angajatori, 4 au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 3500 de lei. Au fost dispuse 31 de măsuri cu termene precise de rezolvare.
 • inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 26 de controale, 18 angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 22000 de lei.  Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 33 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.