18 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

itm

4 angajatori au fost sancţionaţi de către ITM Călărași, cu amenzi în valoare de 40 000 de lei.

In sãptãmâna 19 – 23.04.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: construcţii, extracţia pietrişului şi a nisipului, baruri şi restaurante, comerţ, agricultură, şcoli de şoferi, transporturi rutiere de mărfuri, colectarea deşeurilor nepericuloase, prelucrarea şi conservarea cărnii, fabricarea produselor metalice, alte domenii de activitate.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:

   – verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;

     –  identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;

     – respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;

     –  eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:

– neincheiere CIM in forma scrisa;

– neacordare spor de noapte;

– neplata orelor de sărbătoare legală;

– netransmiterea datelor în REVISAL în termenul legal.

– neacordarea drepturilor salariale;

– lipsa programării concediilor de odihnă /necompensarea în bani la încetarea CIM;

– neevidenţierea orelor prestate;

– necompletarea dosarelor personale;

– lipsa dovezilor de comunicare a deciziilor de incetare a activităţii şi a adeverinţelor de venit;

   – nu s-a asigurat EIP-ul conform normativului

   – nu a completat lista interna de acordare a EIP cu echipamentul de protectie specific evitării răspandirii noului coronavirus SARS CoV-2 (masti de protectie si manusi de protectie);

   – nu a marcat si semnalizat zonele cu acces limitat din incinta santierului;

– nu sunt amenajate zonele de parcare a utilajelor agricole  şi tractoarelor şi nu exista zone de circulaţie pentru pietoni şi autovehicule;

– nu a numit prin decizie lucratorul care acorda primul ajutor;

– nu a consemnat in fisele de instruire rezultatul testărilor a insuşirii cunostinţelor de ssm.

Rezultatul controalelor:

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã –  au verificat 36 de angajatori, 4 au fost sancţionaţi din care unul pentru muncă nedeclarată şi s-au aplicat amenzi în valoare de 40 000 de lei. Au fost dispuse 44 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 28 de controale, 22 de angajatori au fost sancţionaţi. Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 48 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.