13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Înscrierea copiilor la creşă pentru anul şcolar 2021-2022 se va face online

Direcţia de Asistenţă Socială Călăraşi (DAS Călăraşi), instituţie aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Călăraşi, vă aduce la cunoştinţă că înscrierea copiilor la creşă pentru anul şcolar 2021-2022 se va face online, utilizând adresa de mail: mariana.leu@das.primariacalarasi.ro, după cum urmează:

  • În perioada 01 – 30 iunie 2021: primirea cererilor de luare în evidență. Cererea tip, se poate descărca de pe site-ul Primăriei Municipiului Călărași, www.das.primariacalarasi.ro, la sectiunea Despre DAS – Cresa, însoțită de declarația privind informarea și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Cererea va fi completată și semnată de un părinte/reprezentant legal al copilului ce urmează a fi înscris la creșă, însoțită de copii ale actelor membrilor de familie și de adeverințe de salariat ale reprezentanților legali, după caz;

Documentele vor fi scanate împreună cu celelalte documente și trimise pe adresa de e-mail mai sus menționată;

  • În perioada 01 – 15 iulie 2021: evaluarea solicitărilor de către Compartimentul de specialitate din cadrul Creșei;

În data de 16.07.2021 se va afișa la sediul Creșei din str. Mușețelului nr.9 și pe site-ul Primăriei Municipiului Călărași: www.das.primariacalarasi.ro, la sectiunea Despre DAS – Cresa, lista solicitanților pentru înscriere în anul școlar 2021-2022;

  • În perioada 16 – 19 iulie 2021: depunerea contestațiilor, dacă este cazul;
  • În perioada 20 – 23 iulie 2021: evaluarea contestațiilor;
  • În data de 26 iulie 2021: afișarea listei definitive cu copiii admiși pentru înscriere în anul școlar 2021-2022, la sediul Serviciului Creșă, dar și pe site-ul Primăriei Municipiului Călărași- www.das.primariacalarasi.ro, la sectiunea Despre DAS – Cresa.Ulterior, părinții/reprezentanții legali vor prezenta documentelor necesare completării dosarului de înscriere pentru copiii admiși, în vederea emiterii Dispoziției Primarului. Acestea se vor regăsi pe site-ul instituției.
  • În perioada 01 – 20 august 2021: primirea documentelor la sediul Creșei privind completarea dosarului de înscriere pentru copiii admiși în anul școlar 2021-2022.