13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Nereguli constatate de inspectorii ITM Călărași

In sãptãmâna 17 – 21.05.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: agricultură, comerţ, construcţii,saloane pentru înfrumuseţare, servicii de administraţie generală, repararea şi întreţinerea navelor şi a bărcilor, fabricarea articolelor din material plastic, fabricarea articolelor de papetărie, transporturi, alte domenii de activitate.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:

 •  verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;
 •  identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;
 •  respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 •  eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:

 • neevidenţierea orelor prestate;
 • lipsa repartiţie programului de lucru in contracte,
 • neachitarea drepturilor salariale la zi;
 • lipsa programării CO/2021;
 • lipsa dovezilor de comunicare a adeverinţelor de venit;
 • completarea eronată în REVISAL;
 • Regulamentul Intern incomplet;
 • lipsă autorizaţie pentru utilizarea produselor pentru protecţia plantelor;
 • nu au fost marcate şi semnalizate zonele cu risc şi căile de circulaţie interioare din incinta halei de producţie;
 • trusa de prim ajutor expirată;
 • nu au fost identificate riscurile specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică;
 • angajatorul nu a asigurat organizarea activităţiilor de prevenire şi protecţie a muncii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
 • societatea nu a consemnat în fişele de instruire, rezultatul testărilor cunoştinţelor de sănătate şi securitate în muncă.

Rezultatul controalelor:

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã –  au verificat 42 de angajatori, 4 au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 3000 de lei . Au fost dispuse 43 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 32 de controale, 29 de angajatori au fost sancţionaţi, şi au fost aplicate amenzi în valoare de 19000 de lei. Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 67 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.