13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Măsuri ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență, începând cu 01.06.2021

Începând din 01.06.2021 în municipiul Călărași se stabilesc următoarele măsuri, conform Hotărârii CLSU nr.7 / 31 mai 2021:

1. Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului pînă la 70% din capacitatea maxima a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.44 și al art.71 alin. (2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

2. Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea unui număr mai mare de 1000 de spectatori, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS –COV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.44 și al art.71 alin. (2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

3. Se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, cu un număr de participanti de maximum 70 de persoanae în exterior și de maximum 50 de persoane în interior. La stabilirea numărului de persoane în exterior și/sau interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vîrsta mai mica de 16 ani.

4. În condițiile pct.3 se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.), fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, pînă la capacitatea maxima a spațiului în exterior sau în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minim 4 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS –COV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

5. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finațate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 70 de persoane în interior și de maximum 200 de personae în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății.

6. În condițiil pct.5 se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finațate din fonduri europene, cu un număr de participanți mai mare de 70 de persoane în interior și mai mare de 200 de personae în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS –COV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

7. Se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane în interior și, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măști de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinal ministrului sănătății;

8. În condițiile pct. 7 se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți mai mare de 100 de persoane în interior și, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS –COV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

9. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maxima a spațiului și în intervalul orar 05:00 – 24:00;

10. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5:00 – 24:00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva SARS-COV 2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

11. Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5:00 – 24:00;

12. Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5:00 – 24:00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-COV 2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

13. Măsurile prevăzute la pct. 9-12 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

14. În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct. 9 şi 11 este restricţionată sau închisă se permit prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

15. Operatorii economici prevăzuţi la pct. 9 şi 11 vor respecta obligaţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

16. Activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5:00 – 24:00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-COV 2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

17. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană;

18. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-COV 2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

19. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului;

20. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului.

21. Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5:00 – 24:00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-COV 2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

22. Se permite folosirea locurilor de joacă amenajate în parcurile municipiului Călărași.