30 mai 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

itm

Controale ale inspectorilor ITM Călărași, în perioada 24 – 28.05.2021

In sãptãmâna 24 – 28.05.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucurilor, agricultură, comerţ, construcţii, fabricarea de construcţii metalice, prelucrarea şi conservarea  fructelor şi legumelor, acvacultură, administraţie publică, alte domenii de activitate.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:

 – verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;

 –  identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;

 – respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;

 –  eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:

– neevidenţierea orelor prestate;

– lipsa repartiţie programului de lucru in contracte,

– neachitarea drepturilor salariale la zi;

– lipsa programării CO/2021;

– lipsa dovezilor de comunicare a adeverinţelor de venit;

–  completarea eronată în REVISAL;

–  Regulamentul Intern incomplet;

–  mănuşile antichimice utilizate în activităţi cu produse fitosanitare, erau în cantităţi insuficiente;

–  nu au fost marcate şi semnalizate cu toate dispozitivele, zonele de lucru din incinta santierului;

– nu a fost prezentat Planului propriu de securitate si sănătate, actualizat in funcţie de evoluţia lucrărilor de pe şantier;

– în magazia de produse fitosanitare sunt materiale care nu au nicio legătură cu activităţile fitosanitare;

–  nu au afișat tensiunea la prizele electrice;

Rezultatul controalelor:

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã –  au verificat 33 de angajatori, 3 au fost sancţionaţi . Au fost dispuse 42 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 21 de controale, 18 angajatori au fost sancţionaţi, şi au fost aplicate amenzi în valoare de 7000 de lei. Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 37 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.