13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Corp nou de clădire în incinta Şcolii Gimnaziale nr.7,Călărași

S-a semnat contractul de prestare a serviciilor de proiectare şi de execuţie a
lucrărilor în cadrul proiectului cu titlul „Regenerarea fizică a zonei defavorizate
Cărămidari (Şcoala 7) prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităţilor
educative, culturale şi recreative”
Direcţia Programe şi Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi anunţă că, pe 2
iunie a.c., s-a semnat contractul de prestare a serviciilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor în
cadrul proiectului cu titlul„Regenerarea fizică a zonei defavorizate Cărămidari (Şcoala 7) prin
dezvoltarea bazei materiale destinate activităţilor educative, culturale şi recreative” (în
completarea proiectului se va realiza canalizare pe str Oborului, din bugetul local).
Finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, proiectul are o valoare de 954
mii euro, durata lucrărilor de execuţie fiind de 18 luni.

Proiectul propune:
A. Construirea unui corp nou de clădire în incinta Şcolii gimnaziale nr.7, având funcţiunea de sală
de sport destinată desfăşurării de activităţi educative, culturale şi recreative.
B. Modernizarea străzii Oborului

Modernizarea, atât a structurii rutiere cât şi a trotuarelor, se va face conform SF numai după
introducerea canalizării pe strada Oborului, cu racordare la canalizarea de pe străzile vecine. PMC
va finanţa cu fonduri de la bugetul local lucrările pentru reţeaua de canalizare şi racordarea la
canalizarea existentă.Lungimea străzii este de 436 m.
În cel mai scurt timp, PMC va emite ordinul de începere a serviciilor de proiectare.
În ceea ce priveşte proiectul cu titlul„Modernizare Centru comunitar existent şi amenajare zone
adiacente (Oborul Nou)”, finanţat prin POR 2024-2020, se estimează că până la finele acestei luni
se va semna contractul de prestare a serviciilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor. Valoarea
proiectului este de 0,251 mii euro, durata de execuţie fiind de 9 luni.