18 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Proiect în valoare de 2.932.475,10 lei, implementat de Primăria Municipiul Călăraşi

Municipiul Călăraşi a finalizat implementarea proiectului „Sistem Integrat pentru
Simplificarea Procedurilor Administrative şi Reducerea Birocraţiei la nivelul
Municipiului Călăraşi”.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2: „Administrație și sistem
judiciar accesibile și transparente”, Obiectivul specific 2.1: „Introducerea de sisteme și
standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate
către beneficiari în concordanță cu SCAP”.
Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea capacității institutionale și
eficientizarea activității la nivelul Municipiului Călărași prin simplificarea procedurilor
administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând un sistem
integrat ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
Valoarea totală a proiectului: 2.932.475,10 lei.
Valoarea eligibilă a proiectului: 2.920.575,10 lei, din care: valoarea eligibilă
nerambursabilă de 2.862.163,60 lei și cofinanțarea eligibilă a beneficiarului de
58.411,50 lei.
Rezultate obținute:

 • 1 sistem informatic integrat de optimizare procese dezvoltat în vederea adoptării de
  proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local
  corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru
  cetățeni;
 • 50 de persoane din Primăria Municipiului Călărași care au fost certificate la
  finalizarea cursurilor și au obținut cunoștințe și abilități îmbunătățite, în vederea
  sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de obiectivul specific al acestui program.
  Durata proiectului: 24 luni (05 iunie 2019 – 05 iunie 2021).