18 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Controale efectuate de ITM Călărași, în periada 07 – 11.06.2021

In sãptãmâna 07 – 11.06.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: fabricarea produselor de beton pentru construcţii, fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice, agricultură, comerţ, construcţii, şcoli de şoferi, colectarea deşeurilor, alte domenii de activitate.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:

 – verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;

 –  identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;

 – respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;

 –  eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:

– neincheiere in forma scrisa a CIM

– neevidenţierea orelor prestate;

– lipsa repartiţiei programului de lucru în contracte,

– neachitarea drepturilor salariale la zi;

– lipsa programării CO/2021;

– lipsa dovezilor de comunicare a adeverinţelor de venit;

–  completarea eronată în REVISAL;

–  Regulamentul Intern incomplet;

– tabloul electric din atelierul mecanic nu era prevăzut cu covor electroizolant, nu era incuiat si nici nu exista semnalizare de securitate corespunzatoare;

– Instruirea cu privire la măsurile de prevenire a contaminării cu coronavirusul SARS- CoV- 2, nu este consemnată în fişele de instruire;

– în instrucţiunile proprii de securitate si sănătate in muncă pentru şofer, nu s-a prevazut obligaţia conducatorului auto, de a efectua  controlul tehnic al autovehiculului înainte de plecarea în cursa.

Rezultatul controalelor:

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã –  au verificat 25 de angajatori, 4 au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 21 000 de lei, din care 20 000 de lei pentru muncă nedeclarată . Au fost dispuse 37 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 6 controale, 5 angajatori au fost sancţionaţi. Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 11 mãsuri cu termene precise de rezolvare.

În perioada următoare vor continua controalele în domeniul construcţiilor, în vederea depistării cazurilor de muncă nedeclarată şi prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus;