14 iulie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

„Salvator din pasiune!”

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei” al județului Călărași reia, până la data de 30 iunie 2021, campania de recrutare de noi candidați în cadrul programului de voluntariat „Salvator din pasiune!”

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să se alăture pompierilor salvatori sunt următoarele:

  • vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani;
  • apt din punct de vedere medical;
  • să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor cu intenție;
  • să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență.

Dosarul candidatului trebuie să conțină:

  • cererea de înscriere;
  • certificatul de cazier judiciar (pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani);
  • copie a actului de identitate, avizul psihologic;
  • actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfășurare;
  • adeverința medicală din care să reiasă, cumulativ, cel puțin două din următoarele criterii „nu se află în evidență cu boli cronice”, „apt pentru efort fizic de nivel mediu” și „clinic sănătos” și acordul părinților/tutorelui legal, pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Dosarele complete ale candidaților vor fi depuse până în data de 30 iunie 2021 la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Barbu Ştirbei” al județului Călărași, strada București nr. 344, de luni până vineri, între orele 10:00-16:00.

În urma analizei, candidații vor fi contactați pentru semnarea contractelor de voluntariat și furnizarea informațiilor despre activitățile viitoare.

Detalii suplimentare legate de activitatea de voluntariat pot fi obţinute de la sediul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Ştirbei” al județului Călărași, la numărul de telefon 0242 311 818 sau pe site-ul oficial al instituţiei www.isucalarasi.ro.