29 februarie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

DCIM/100MEDIA/DJI_0180.JPG

Bazinul de înot didactic „Dr. Ing. Daniel Ştefan Drăgulin” a fost dat, în folosinţă

În lungime de 25 m, lăţime de 12,5 m (5 culoare de 2,5 metri lăţime)şi adâncime variabilă de 1,2 – 1,8 m, bazinul nu se adresează activităţii competiţionale, suprafeţele fiind dimensionate conform normelor europene şi naţionale în vigoare pentru bazine utilizate în cadru educaţional.

Lucrările la bazinul de înot didactic, finanţate de Compania Naţională de Investiţii (CNI), au demarat pe 9 noiembrie 2017 în baza Autorizaţiei de construire nr. 348 / 09.11.2017.

Suprafaţa construită desfăşurată este de 1.391 mp iar suprafaţa (inclusiv amenajările exterioare) este de 2.600 mp.

Pe 25 iulie 2019 s-a semnat procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, executate în cadrul Contractului de proiectare şi execuţie lucrări nr. 167 /21.07.2017 încheiat între Compania Naţională de Investiţii SA şi Construcţii Erbaşu
SA.
Pe 26 martie 2020, în baza HCL 60, bazinul a fost dat în administrare către SPCTAFL Călăraşi. Tot atunci, prin intermediul HCL 50, a fost aprobată organigrama şi Statul de funcţii pentru cele 9 persoane care-şi desfăşoară activitatea în cadrul bazinului.
Clădirea dispune de vestiare, separate pe sexe, echipate cu duşuri şi grupuri sanitare care asigură facilităţi şi pentru persoanele cu handicap, cabinet de prim ajutor.
Primii paşi în direcţia construirii acestui bazin au fost făcuţi în decembrie 2014 când consilierii locali, de la acea vreme, şi-au dat acordul privind transmiterea în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale a unui teren de 8.124 mp.
Pe 29 ianuarie 2016, a fost încheiat Procesul verbal nr. 4412/29.01.2016 între CNI şi U.A.T. Municipiul Călăraşi de predare a amplasamentului, un teren în suprafaţă de 8.127 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în Bulevardul Republicii, nr. 2C (incinta Stadionului municipal)
La începutul anului 2017, Compania Naţională de Investiţii a demarat procedura de achiziţie publică a contractului Proiectare-faza de adaptare la amplasament şi asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii ”Construire bazin de înot didactic, în municipiul Călăraşi, bulevardul
Republicii, nr. 2C, judeţul Călăraşi”.
Valoarea estimată a contractului pentru care CNI a realizat achiziţia publică electronică ea fost de 6.265.984 lei fără TVA, termenul de finalizare fiind de 48 de luni.
Din primăvara acestui an, bazinul poartă numele fostului primar, Daniel Ştefan Drăgulin, denumirea fiind aprobată în unanimitate de consilierii locali în baza unui proiect de hotărâre iniţiat de primarul în exerciţiu, Marius Dulce.