13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Ședinţa ordinară a Consiliul Local al municipiului Călăraşi

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 30.06.2021, ora 16:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Ridicare interdicţie de construire prevăzută prin P.U.G. şi modificare funcţiune în industrie/depozitare şi comerţ/servicii teren nr. cadastral 20819+20818”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Construire spaţiu producţie + depozitare”, situat în municipiul Călăraşi, strada Rocada, nr. 94A.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Schimbarea funcţiunii în zona LM pentru terenurile cu numerele cadastrale 32373 şi 32374”, situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Sloboziei, nr. 74C şi 74D.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Lotizare teren, ridicare interdicţie de construire şi reconversie din zona ID în zona LM/IS”, situat în municipiul Călăraşi, Tarlaua 159, parcela 3.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasărilor Primarului municipiului Călăraşi în străinătate în toate situaţiile care se impun pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Regulamentului de ordine interioară precum şi a tarifelor de acces pentru Bazinul de înot didactic, situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Republicii, nr. 2C.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare nr. 1831/27.05.2021, încheiat între Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi şi Clubul Sportiv Şcolar Călăraşi.

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Coman Liviu, în vederea exercitării atribuţiilor Municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS.

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului (spaţiu de aşteptare) amenajat în spaţiul exterior al Policlinicii nr. 1, situat în Bulevardul 1 Mai, către Spitalul Judeţean de Urgenţă ,,Dr. Pompei Samarian” Călăraşi.

10. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale înscrisă în Hotărârea Consiliului Local nr. 61/27.04.2021 privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 33105, cu suprafața de 3050 mp, situat în Călărași, strada Mușețelului, nr. 9, aparținând domeniului public al U.A.T. Municipiul Călărași.

11. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren în suprafaţă de 362 mp, având numărul cadastral 27032, cvartal 65, parcela 14/3, lot 31, situat în municipiul Călăraşi.

12. Proiect de hotărâre privind retragerea beneficiarului dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit pentru construire locuinţe proprietate personală, conform Legii nr. 15/2003.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării şi atribuirii în folosinţă gratuită a unui număr de loturi din municipiul Călăraşi cu destinaţia de construire locuinţe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui lot format din 9 imobile terenuri, fiecare cu suprafaţă de 2 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi, în scopul amplasării unor panouri publicitare.

15. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui lot format din 9 imobile terenuri, fiecare cu suprafaţă de 2 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi, în scopul amplasării unor panouri publicitare.

16. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – teren identificat prin numărul cadastral 31675, înscris în cartea funciară nr. 31675 a municipiului Călăraşi, către Davidescu Nicolae – Viorel.

17. Proiect de hotărâre privind obligarea Serviciului public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ să pună în executare decizia civilă nr. 872/08.06.2021, definitivă, pronunţată de Tribunalul Slobozia, în dosarul nr. 3426/202/2018*.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2021.

Diverse