14 iulie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

DCIM/100MEDIA/DJI_0194.JPG

A fost inaugurat Clubului Pescarilor Dunăreni

Duminică, 4 iulie, în cadrul manifestărilor prilejuite de ZiuaDunării a avut loc şi inaugurarea Clubului Pescarilor Dunăreni din Municipiul Călăraşi, obiectiv finanţat din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020; Prioritatea 4 a UE – O ocupare a forței de muncă și o coeziune teritorială sporită, Măsura 2.1 – Promovarea și valorificarea produselor și activităților specifice zonei, în cadrul proiectului cu titlul “Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui Club al Pescarilor Dunăreni din Municipiul Călărași”.

La eveniment au participat primarul Marius Dulce, preşedintele Consiliului Judeţean,
Vasile Iliuţă, Senatorul Nicuşor Cionoiu şi deputatul Constantin Bîrcă, consilieri locali
şi judeţeni.

„Astăzi am reuşit să inaugurăm acest club al pescarilor, obiectiv pe care le-am
realizat în timp record. Am muncit destul de mult, aproape la 2 zile eram aici ca să
găsim soluţii pentru finalizarea lui. Din cauza vremii nefavorabile s-a lucrat efectiv
vreo 3 luni şi jumătate. Această locaţie reabilitată şi modernizată, cunoscută sub
denumirea de „acvariu” va contribui la dezvoltarea durabilă a zonei pescărești, prin
asigurarea condițiilor pentru creșterea bunăstării și coeziunii sociale și de
respectare a mediului, în Municipiul Călărași.”

primarul municipiului
Călăraşi, Marius Dulce.

Proiectul va crea condiții propice organizării și desfășurării de întâlniri destinate
dezvoltării activității piscicole călărășene, de promovare a tradiției zonale a
pescuitului, de diseminare a informațiilor specifice etc.

În acest sens, au fost necesare reabilitarea, consolidarea și modernizarea clădirii în
care va funcționa Clubul Pescarilor, racordarea acesteia la rețelele de utilități ale
orașului: gaz, apă, energie electrică, canalizare etc.; intervențiile asupra clădirii au
drept rezultat amenajarea unei săli de activități (întâlniri, prezentări, expuneri,
expoziții etc.), precum și înființarea și dotarea spațiilor de servicii (birou, cameră
centrală termică, cameră depozitare, grupuri sanitare), dotarea acestora cu mobilier
și dotări specifice desfășurării viitoarelor activități.
 Valoarea totală a proiectului: 1.622.249,66 lei (aproximativ 340.000 Euro)
 Durata de implementare a proiectului: 26 luni;
 Data semnării contractului pentru realizare Proiect Tehnic + execuție de
lucrări: 10.01.2020;
 Data finalizării și receptionării documentației Proiect Tehnic: 20.03.2020;
 Data începerii efective a lucrărilor conform ordinului de începere a lucrărilor:
29.06.2020;
Întrucât valoarea maximă nerambursabilă a proiectului este de doar 200.000 Euro
(883.212,80 lei) inclusiv TVA iar valoarea lucrărilor propuse și a dotărilor obiectivului
de investiții este mai mare decât cea care se finanțează, Municipiul Călărași a adăugat
contribuția proprie în sumă de 739.036,86 lei (încă 45,5%).