13 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

itm

Controale efectuate de ITM Călărași, în sãptãmâna 28.06 – 02.07.2021

In sãptãmâna 28.06 – 02.07.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: prelucrarea şi conservarea legumelor şi fructelor, producţia de metale feroase, agricultură, comerţ, construcţii, activităţi ale cluburilor sportive, depozitări, fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou, transporturi rutiere de mărfuri, alte domenii de activitate.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:

 – verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;

 –  identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;

 – respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;

 –  eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:

– nerespectarea duratei maxime a timpului de lucru,

– neacordarea repausului săptămânal,

– neevidenţierea orelor prestate;

– lipsa repartiţiei programului de lucru în contracte,

– neachitarea drepturilor salariale la zi;

– lipsa programării CO/2021;

– lipsa dovezilor de comunicare a adeverinţelor de vechime;

–  completarea eronată în REVISAL;

–  Regulamentul Intern incomplet;

– societatea nu a asigurat in cantitati suficiente EIP si materiale igienico-sanitare ptr. evitarea infectarii/raspindirii virusului SARS CoV-2/COVID-19.

– la evaluarea riscurilor pentru manipulant marfa nu sunt identificate riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala privind incarcarea/descarcarea marfurilor.

– unitatea nu a luat masura ca persoanele care manevreaza stivuitorul sa poarte in permanenta casca de protectie.

– societatea nu a ingradit, marcat si semnalizat cu toate dispozitivele golurile tehnologice din incinta santierului .

Rezultatul controalelor:

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã –  au verificat 19 angajatori, 2 au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 3000 de lei. Au fost dispuse 22 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 14 controale, 7 angajatori au fost sancţionaţi. Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 15 mãsuri cu termene precise de rezolvare.