13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

itm

Inspectorii ITM Călărași, au efectuat 22 de controale, 19 angajatori au fost sancţionaţi, cu amenzi în valoare de 20 000 de lei

In sãptãmâna 12 – 16.07.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: panificaţie, fabricarea de echipamente electrice şi electronice, confecţii textile, reabilitare drumuri, zootehnie, activităţi poştale şi de curierat, construcţii, recuperare materiale reciclabile, agricultură, comerţ, alte domenii de activitate.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:

 – verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;

 –  identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;

 – respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;

 –  eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:

– neîncheierea în formă scrisă CIM;

– nerespectare prevederii repausului săptămânal;

– negarantarea în plată salariului minim brut pe ţară;

– neevidenţierea orelor prestate;

– lipsa repartiţiei programului de lucru în contracte;

– neachitarea drepturilor salariale la zi;

– lipsa programării CO/2021;

– lipsa dovezilor de comunicare a adeverinţelor de vechime;

– netransmiterea în termen a datelor CIM în REVISAL

–  completarea eronată în REVISAL;

–  Regulamentul Intern incomplet;

– salariații care aveau decizie să acorde primul ajutor, nu erau instruiţi de către o persoană competentă;

– elemente din trusa de prim ajutor erau expirate sau lipseau din kitt;

– nu s-au adus la cunsțiinţa lucrătorilor instructiunile proprii de SSM, pentru protecția riscului biologic virusul SARS COV 2;

– unitatea nu a completat lista interna de acordare a EIP cu echipamentul de protecţie specific evitării răspândirii noului coronavirus SARS CoV-2, desi echipamentul de protectie exista si era utilizat de  către salariaţi;

– unitatea nu a revizuit evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

– nu s-au luat măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică – “operatori și personal deservire instalații de ridicat”;

– Unitatea nu deține manuşă metalică utilizată la activitatea de croit;

– Unitatea nu a întocmit instructiuni proprii de SSM pentru protecția impotriva raspandirii  virusului SARS COV 2.

Rezultatul controalelor:

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã –  au verificat 30 de angajatori, 6 au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 45000 de lei, din care 40000 de lei pentru muncă nedeclarată. Au fost dispuse 43 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 22 de controale, 19 angajatori au fost sancţionaţi, şi s-au aplicat amenzi în valoare de 20000 de lei. Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 42 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.

În vederea prevenirii expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus, ITM continuă verificare modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă.