27 mai 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Călăraşi, informează

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) Călăraşi vă informează că, în conformitate cu prevederile art. 15 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului.

Programul de lucru cu publicul al Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Călăraşi este
următorul:

 • Luni, marţi, joi – 08:00 – 16:30
 • Miercuri – 08:00 – 18:30
 • Vineri – 08:00 – 14:00
  Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor eliberează un nou act de identitate în
  următoarele cazuri:
  a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
  b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului
  unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;
  c) în cazul schimbării domiciliului;
  d) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau
  rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
  e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
  f) în cazul deteriorării actului de identitate;
  g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
  h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
  i) în cazul schimbării sexului;
  j) în cazul anulării;
  k) pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.