18 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în municipiul Călărași

HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în municipiul Călărași

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al municipiului Călărași, județul Călărași, întrunit în ședința extraordinară astăzi 10.08.2021, orele 16.00.

Având în vedere:

 • Dispoziția nr. 1237/10.08.2021 privind convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Călărași în ședință extraordinară în data de 10.08.2021, orele 16.00;
 • Prevederile Hotărârii nr.98 din 09.08.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în localitățile din județului Călărași;

 Prevederile Legii nr.55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

 Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situați de risc epidemiologic și biologic;

 Prevederile Hotărârii Guvernului nr.826/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Prevederile O.U.G. Nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, actualizată;  Prevederile art.9 și art. 10 din Regulamentul de organizare șifunctionare al CLSU Călărași, judelul Călărași;

HOTĂRĂȘTE

Art.l — Începând cu data de 11 august 2021 în municipiul Călărași, în funcție de incidența cumulată la 14 zile, se vor impune următoarele măsuri:

 1. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct. 2-33;
 2. activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, definite conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate, pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.43 și al art.71 alin.(2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 3. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura cu participarea spectatorilor pînă la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 m între persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mare de 2/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.43 și al art.71 alin.(2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 4. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura cu participarea spectatorilor până la 75% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile în localitate este mai mică sau egală cu 2/1000 locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut IO zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT -PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoane care se află condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.43 și al art.71 alin.(2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 5. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura cu participarea spectatorilor până la capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut IO zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.43 și al art. 71 alin.(2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 6. în condițiile pct. 2 se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise în codițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.43 și al art.71 alin.(2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 7. activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizuală, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se pot desfășura numai în codițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.44 și al art.71 alin.(2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 8. în condițiile pct. 7, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului pînă la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu, 3/1000 de locuitori, și sunt interzise la depășirea incidenței de 3/1000 de locuitori .
 9. în condițiile pct. 7, organizarea și desfășurarea activității instituțiilor publice sau private de cultură care administrează spații special destinate activităților cultural-artistice în aer liber se pot realiza cu participarea a cel mult 1000 de persoane pe scaune, cu asigurarea unei suprafețe de 4 mp pentru fiecare persoană și cu respectarea normelor de protecție sanitară.

IO. în condițiile pct. 7, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, organizarea și desfășurarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.44 și al art. 71 alin.(2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare. Activitățile sunt interzise unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori.

 1. în condițiile pct. 7, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1000 de locuitori, și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea a cel mult 2500 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.44 și al art.71 alin.(2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare. Activitățile sunt interzise unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori.
 2. în condițiile pct. 7, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică de 2/1000 de locuitori, organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea a cel mult 75000 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatuľ negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.44 și al art.71 alin.(2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
 3. în condițiile pct. 7, organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu un număr mai mare de 2500 de spectatori. Participarea trecut IO zile de Ia finalizarea schemei complete de vaccinare.
 4. activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.45 și al art. 71 alin.(2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
 5. în condițiile pct. 14, pentru prevenirea răspândiri infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al Secretariatului de Stat pentru Culte.
 6. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1000 de locuitori, cu participarea a cel mult 50 de persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;
 7. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1000 de locuitori, și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, cu participarea a cel mult 30 de persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale. Activitățile sunt interzise unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori.
 8. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) cu un număr de participanți de maximum 200 de persoane în exterior sau de maximum 150 de persoane în interior în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 2/1000 de locuitori, cu respectarea normelor de protecție sanitară. La stabilirea numărului maxim de persoane în exterior și/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani;
 9. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în exterior sau a maximum 100 de persoane în interior în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mare de 2/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, cu respectarea normelor de protecție sanitară. La stabilirea numărului maxim de persoane în exterior și/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani. Activitățile sunt interzise la nivelul localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori;
 10. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu un număr de participanți de maximum 400 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de maximum 2 mp pentru fiecare persoană în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei .complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 11. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu un număr de participanți de maximum 300 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de maximum 2 mp pentru fiecare persoană în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 12. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) până la capacitatea maximă a spațiului în exterior în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut IO zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 13. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri), cum ar fi, fără a se limita la cestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în interior în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut IO zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 14. activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.45 și al art. 71 alin.(2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
 15. în condițiile pct. 14, pentru prevenirea răspândiri infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al Secretariatului de Stat pentru Culte.
 16. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1000 de locuitori, cu participarea a cel mult 50 de persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;
 17. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1000 de locuitori, și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, cu participarea a cel mult 30 de persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale. Activitățile sunt interzise unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori.
 18. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) cu un număr de participanți de maximum 200 de persoane în exterior sau de maximum 150 de persoane în interior în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 2/1000 de locuitori, cu respectarea normelor de protecție sanitară. La stabilirea numărului maxim de persoane în exterior și/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani;
 19. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în exterior sau a maximum 100 de persoane în interior în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mare de 2/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, cu respectarea normelor de protecție sanitară. La stabilirea numărului maxim de persoane în exterior și/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani. Activitățile sunt interzise la nivelul localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori;
 20. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu un număr de participanți de maximum 400 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de maximum 2 mp pentru fiecare persoană în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei .complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 21. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu un număr de participanți de maximum 300 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de maximum 2 mp pentru fiecare persoană în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 22. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) până la capacitatea maximă a spațiului în exterior în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut IO zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 23. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri), cum ar fi, fără a se limita la cestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în interior în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut IO zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în exterior sau în interior în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut IO zile de Ia finalizarea schemei complete de vaccinare;
 24. se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 250 de persoane în interior și de maximum 300 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile în localitate este mai mică sau egală cu 2/1000 de locuitori;
 25. se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 1 50 persoane în interior și de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile în localitate este mai mare de 2/1000 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori;
 26. se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 250 persoane în interior și mai mare de 300 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 27. se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți de maximum 300 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile în localitate este mai mică sau egală cu 2/1000 de locuitori;
 28. se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile în localitate este mai mare de 2/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori;
 29. se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți mai mare de 300 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 30. se permite, în condițiile Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de participanți de maximum 500 de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile în localitate este mai mică sau egală cu 2/1000 de locuitori și cu un număr de maximum 100 de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile în localitate este mai mare de 2/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori și cu respectarea următoarelor măsuri:
  • purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;
  • dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;
  • menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/ persoană, acolo unde este posibil;
  • dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfășurării mitingului sau a demonstrației;
  • aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-C0V-2•,
 31. în toate localitătile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepții:
  • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/ locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
  • deplasarea pentru asistență medicală care nu mai poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
  • deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte călătoriei;
  • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
 32. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00 — 02,00 în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1000 de locuitori;
 33. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora, este permisă până la capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00 — 02,00, în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori și doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități, în localitățile unde este depășită incidența de 3/1000 de locuitori în ultimele 14 zile;
 34. măsurile prevăzute la pct. 33 și 34 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
 35. în situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 33 și 34 este restricționată sau închisă se permit prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
 36. operatorii economici prevăzuți la pct. 33 și 34 vor respecta obligațiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 37. prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la pct. 44 cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin.(2) din Legea nr. 55/2020, cu modifică rile și completările ulterioare;
 38. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00 — 2,00 în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Activitățile sunt interzise la nivelul localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori;
 39. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă până la capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00 — 2,00 în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
 40. se permite desfășurarea activității unităților farmaceutice, benzinăriilor, operatorilor economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorilor economici din domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
 41. transportul rutier se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor a informarea personalului și pasagerilor, în scopul preveniri contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului rutier, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății emis în temeiul art. 32,35 și art 71 alin. (2) din Legea nr.55/2000, cu modificările și completările ulterioare.
 42. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă, până la capacitatea maximă a spațiului în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană.
 43. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă, până la capacitatea maximă a spațiului în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccłnare; până la capacitatea maximă a spațiului în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1000 de locuitori.
 44. se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și al art 71 alin. (2) din Legea nr.55/2000, cu modificările și completările ulterioare.
 45. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este permisă tără a depăși 70 % din capacitatea maximă capacitatea maximă a spațiului în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1000.
 46. Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau a sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordin comun al ministerului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.71 alin. (2) din Legea nr.55/2000, cu modificările și completările ulterioare.
 47. activitatea operatorilor economice care administrează săli de jocuri este pemisă până la capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-2,00 în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai sau egală cu 2/1000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
 48. activitatea în creșe și after-school-uri este permisă numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educației, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.71 alin. (2) din Legea nr. 55/ 2020, cu modificările și completările ulterioare;
 49. în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ sunt permise activitățile didactice și alte activități specifice, precum și organizarea și desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/ 2020, cu modificările completările ulterioare;
 50. în condițiile art.5 alin. (3) lit. f) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare, activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, a târgurilor, a bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art.7 alin. (10 din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.

Art.2. Măsurile au fost aprobate prin mijloace electronice de membrii C.L. S.U.

Art.3 — Centrul Operativ cu Activitate Temporară al Comitetului Local pentru Situałii de Urgen!ă Călărași va asigura transmiterea prezentei horăririi către instituțiile interesate, și membrilor C.L.S. U Călărași.