14 iulie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

itm

„Campanie naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor”

Pe parcursul anului 2021 se va desfăşura „Campanie naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor”, în cadrul căreia se va urmării în special modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătatea lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în şantierele temporare sau mobile.

De la începutul anului 2021 şi până în prezent, inspectorii ITM Călărași au controlat un număr de 73 societăţi comerciale, fiind constatate 172 deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de rezolvare, cu termene precise, au fost aplicate 172  sancţiuni contravenţionale, în valoare de 37500 lei. Dintre neconformităţile constatate  menţionăm:

– societatea nu a îngrădit, marcat şi semnalizat cu toate dispozitivele golurile tehnologice din incinta şantierului;

– societatea nu a asigurat în cantităţi suficiente EIP şi materiale igienico-sanitare pentru evitarea infectării/răspândirii virusului SARS CoV-2;

– fişa de instruire individuală nu are completată rubrica privitoare la timpul şi traseul normal de deplasare, de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator şi invers;

– societatea a asigurat EIP- ul conform normativului intern, dar unele sortimente prezentau uzură (bocanci) şi nu era purtat în integralitate de către toţi lucrătorii;

– societatea nu a asigurat căile de circulaţie (intrările în clădire) cu podini sigure şi solide în şantier;

– societatea nu a cuprins în fişele de post atribuţiile şi responsabilităţile de SSM, conform activităţii desfăşurate;

– unitatea nu a luat măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 (afişe, pliante, etc.);

– schela aflată în şantier nu avea montate toate elementele de siguranţă (ex: balustrade de protecţie solide);

-nu a fost prezentat la control planul propriu de securitate şi sănătate al şantierului;

– riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională cuprinse în planul de prevenire şi protecţie nu corespund cu riscurile de accidentare prevăzute în evaluarea riscurilor;

-societatea nu a numit prin decizie lucrătorii care acordă primul ajutor în şantier;

-societatea nu a marcat şi semnalizat cu toate dispozitivele zonele de lucru.