13 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Ședinţă ordinară a Consiliul Local al municipiului Călăraşi

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, luni, 30.08.2021, ora 16:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călăraşi.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Extinderea activităţii HIDRAFIT S.R.L. prin construirea unui spaţiu productiv şi dotarea cu echipamente tehnologice inovative, în vederea creşterii competitivităţii întreprinderii pe piaţa de profil”, situat în municipiul Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 63.

3. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Petre V. Haneş, nr. 8, număr carte funciară 23402, tarlaua 65, parcela 18/2, cu suprafaţa de 396 mp, în favoarea doamnei Stoica Florentina.

4. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Romană, nr. 24, în suprafaţă de 420 mp, identificat cu număr cadastral 24135 şi carte funciară nr. 24135 a municipiului Călăraşi, către domnul Mihalache Petre.

5. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Actor Ştefan Bănică, nr. 2, în suprafaţă de 365 mp, identificat cu număr cadastral 24357 şi carte funciară nr. 24357 a municipiului Călăraşi, zona FNC Livadă, către domnul Mustafa Ionel.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unor imobile terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situate în intravilanul municipiului Călăraşi, zona FNC (Livada), în vederea edificării unei locuinţe.

7. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unor imobile terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situate în intravilanul municipiului Călăraşi, zona FNC (Livada), în vederea edificării unei locuinţe.

8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Călăraşi a unor imobile situate în municipiul Călăraşi.

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călăraşi în domeniul public al municipiului Călăraşi a unor imobile, bloc J21, bloc J22, bloc J23, bloc J27, bloc G14, bloc G15, bloc G16şi G17 situate în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.

10. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate în municipiul Călăraşi, strada Aviator Adrian Săvulescu.

11. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 28157, cu suprafaţa de 6105 mp, situat în Călăraşi, Parc Biserica Sfânta Muceniţă Anastasia, aparţinând domeniului public al UAT municipiul Călăraşi, precum şi trecerea în domeniul privat al UAT municipiul Călăraşi a lotului 2 cu suprafaţa de 838 mp rezultat în urma dezmembrării.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către S.C. E- Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren, în suprafață de 1085 mp, aparţinând domeniului public, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, zona Aleea Dumbrava Minunată, pe care se va amplasa capacitatea energetică de distribuție a energiei electrice pentru ,,Extindere reţea electrică de interes public zona Aleea Dumbrava Minunată, Municipiul Călărași, judeţul Călăraşi”.

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea dreptului de servitute cu titlu gratuit pentru suprafaţa de 80 mp amplasată lângă hotarul cu proprietatea situată în Călăraşi, strada Independenţei, nr. 41, pentru chiriaşii Mustafa Aişea şi Micu Stanca şi proprietara Barbu Maricica.

14. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 702 mp, având numărul cadastral 27597, teren situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 2A, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Apostoli Petru şi Pavel” . 

15. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 725 mp, având numărul cadastral 27938, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Stadionului, nr. 27bis, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Mucenic Dasie”. 

16. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 867 mp, având numărul cadastral 33613, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Bobâlna, nr. 33, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Adormirea Maicii Domnului”. 

17. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 820 mp, având numărul cadastral 22320, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 12A, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Cuvioasa Parascheva”. 

18. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 1170 mp, având numărul cadastral 27414, teren situat în municipiul Călăraşi, Aleea Bisericii, nr. 1, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Ierarh Nifon”. 

19. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 1022 mp, având numărul cadastral 28046, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Sulfinei, nr. 1A, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Ioan Botezătorul”.

20. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 838 mp, având numărul cadastral 33655, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Policlinicii, nr. 2A, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Mare Muceniţă Anastasia” .

21. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/30.01.2018 pentru aprobarea „Regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Călărași pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România”.  

22. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2021.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Lotizare teren, ridicare interdicţie de construire şi reconversie din zona ID în zona LM/IS”, situat în municipiul Călăraşi, Tarlaua 159, parcela 3.

24. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi domnului profesor Gheorghe Stoianovici.

25. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi domnului doctor Gaşpar Gheorghe-Paul.

26. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi domnului doctor Giurcă Cristian Gheorghe.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „TURISM DURABIL ÎN CĂLĂRAȘIUL DUNĂREAN” în vederea obținerii finanțării  din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării Acordului de înfrățire între Municipiul Călărași, Județul Călărași din România și Orașul Gedera, Districtul Central din Statul Israel.