14 iulie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Amenzi în valoare de 7000 de lei aplicate de inspectorii ITM Călărași

În perioada 24 – 30.09.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în următoarele domenii de activitate: agricultură, comerţ, activităţi de protecţie şi gardă, alte activităţi referitoare la sănătatea umană, depozite materiale de construcţii,  construcţii şi alte domenii de activitate.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:

 – verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;

 – identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;

 – respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;

 – verificarea modului privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată în domeniul protecţie şi gardă –cod CAEN 801;

– eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:

– neîncheierea în formă scrisă a CIM;

– neevidenţiere ore de muncă prestate;

– neacordare drepturi salariale;

– lipsă dovadă comunicare adeverinţe de vechime;

– neacordare indemnizaţii concedii de odihnă la incetare CIM;

– neîncheiere acte adiţionale la modificari CIM;

– societatea nu a asigurat în cantităţi suficiente EIP şi materiale igienico – sanitare pentru evitarea infectării cu virusul SARS CoV 2;

– societatea nu a numit prin decizie lucrătorul care acordă primul ajutor în santier;

– societatea nu a luat masura ca EIP să fie purtat în integralitatea sa de către toţi lucrătorii (ex. bocanci de protectie);

– grupurile sanitare nu erau dotate cu hartie igienică, dezinfectanţi şi serveţele din hartie;

– căile de ieşire în caz de urgenţa nu sunt semnalizate în mod corespunzător;

– societatea nu a prezentat un document cu verificările periodice ale echipamentelor de muncă din dotare.

Rezultatul controalelor:

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã –  au verificat 22 angajatori, 5 au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 7000 de lei. Au fost dispuse 32 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 11 controale, 10 angajatori au fost sancţionaţi. Pentru remedierea deficienţelor s-au aplicat 18 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.