18 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Cursuri de formare profesională, organizate de CRFPA Călărași

Centru Regional de Formare a Adulților Călărasi, organizează în luna octombrie două programe de formare profesională.

Participanți vor fi pregătiți în domeniul de competențe cheie – comunicare în limba română/competență de bază matematică-14 locuri, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă-14 locuri

Cursurile sunt gratuite pentru persoanele înregistrate în evidențele ANOFM și care se regăsesc în una din următoarele situații:

  • – sunt șomeri;
  • – sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ;
  • – au obţinut statutul de refugiat sau beneficiază de altă formă de protecţie internaţională, conform legii, sau se află în procedura de soluţionare a cererii de azil şi au acces pe piaţa muncii;
  • – sunt cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România sau care au drept de muncă pe teritoriul României;
  • – nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie; desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

De asemenea, persoanele private de libertate beneficiază de cursuri gratuite de formare profesională.

Pentru detalii, persoanele interesate se pot adresa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa.