13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă că următoarele strategii de dezvoltare se află în consultare publică

PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ 2021-2027;

STRATEGIE SMART CITY 2021-2027 pentru municipiul Călăraşi şi Zona Urbană Funcţională Călăraşi;

Cele două strategii, se află în consultare publică până la data de 26 noiembrie 2021.

Comentariile şi sugestiile se primesc pe adresa de e-mail:

office@primariacalarasi.ro şi la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr.140A , Călăraşi.

PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ 2021-2027

Planul de mobilitate urbană reprezintă o documentaţie complementară strategiei de
dezvoltare teritorială periurbană / metropolitană şi a planului urbanistic general (P.U.G.)
şi constituie instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată
dezvoltarea spaţială a localităţilor şi a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu
nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor, având ca ținte principale
îmbunătățirea accesibilității și o bună integrare a diferitelor moduri de mobilitate și
transport.

Pentru asigurarea unei mobilități urbane durabile, este necesară o planificare
strategică teritorială prin care să fie corelate dezvoltarea teritorială a localităților din
zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate și transport al persoanelor,
bunurilor și mărfurilor.

Prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă sunt definite strategii, politici, proiecte și
priorități pentru un transport durabil, având drept scop susținerea unei creșteri economice
sustenabile, inclusiv din punct de vedere social și al protecției mediului, în toate zonele
urbane. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă necesită o viziune pe termen lung și
sustenabilă pentru zona urbană căreia i se adresează și se bazează pe practicile existente
de planificare, luând în considerare principiile de integrare, participare și evaluare și
punând un accent deosebit pe implicarea cetățenilor și a tuturor părților, pe coordonarea
politicilor între sectoare, între diferite niveluri de autoritate și între autoritățile
învecinate.

Prin urmare, prezentul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă acoperă, din punct de
vedere geografic, suprafața Municipiului Călărași și a zonei sale urbane funcționale și este
elaborat pentru perioada 2021 – 2027.

STRATEGIA SMART CITY 2021-2027 a Municipiului Călărași și a Zonei Urbane Funcționale Călărași

Municipiul Călărași pregătește contextul strategic pentru dezvoltarea inteligentă a municipiului și
a Zonei Urbane Funcționale Călărași în perioada 2021 – 2027, printr-o abordare integrată a
obiectivelor și direcțiilor de acțiune prezentate în agenda strategică a UE pentru perioada 2019 –
2024, având drept scop pregătirea unei infrastructuri performante (dispozitive inteligente,
rețea de senzori, tehnologii de comunicare, sisteme de colectare de date, aplicații interactive etc.)
care să răspundă dezvoltării sustenabile, prospere și incluzive a viitorului comunității.

Conceptul „Smart City” se referă la un oraș inovator care utilizează soluții în domeniul tehnologiei
informațiilor și a comunicațiilor, a datelor colectate în timp real de la echipamentele utilizate și
prin proiectarea inteligentă a dezvoltării localității pentru îmbunătățirea calității vieții, eficiența
serviciilor urbane și competitivitatea.2

Proiectul are ca rezultat dezvoltarea unui sistem informatic de tip ERP/ GRP (gestiunea
resurselor întreprinderii/ primăriei) pentru creșterea performanțelor activității Primăriei Călărași
inclusiv dezvoltarea unei componente de relații cu clienții de tip CRM. Vor fi integrate cel puțin
următoarele funcționalități:

 • Managementul resurselor administrației publice locale și implicarea cetățenilor în
  gestionarea acestor resurse – prin dezvoltarea unui sistem integrat de tip GRP
  (Government Resource Planning) pentru toate departamentele și entitățile primăriei
  prin intermediul căruia să poată fi gestionate activitățile curente de administrare locală.
  Acest sistem trebuie să fie integrat cu celelalte sisteme IT (petiții, website, emailing,
  SCADA pentru utilități, management transport public, management al mobilității etc.);
 • Asigurarea accesului cetățenilor la informații și decizii – prin dezvoltarea unui sistem
  bazat pe tehnologii digitale care să permită crearea de conturi de utilizator pentru
  locuitori și prin intermediul căruia cetățenii să aibă acces la informații legate de
  activitatea administrației publice locale (impozite, taxe, scutiri, beneficii), dar și la date
  de interes public;
 • Asigurarea accesului la informații prin dezvoltarea unui sistem unitar de comunicare
  vizuală și virtuală – prin elaborarea unui manual de identitate vizuală și virtuală (pentru
  mediul online) pentru comunicarea cu cetățenii și alte instituții și implementarea unor
  măsuri specifice;
 • Asigurarea accesului la servicii publice prin digitalizarea accesului și a componentelor
  acestor servicii – prin dezvoltarea unui sistem bazat pe tehnologii digitale (platformă
  software) care să permită efectuarea unor activități specifice serviciilor publice și sociale
  (informări, programare, alocare resurse etc.) – acest sistem trebuie integrat cu celelalte
  sisteme specifice unui oraș inteligent/ comunități inteligente;
 • Integrarea serviciilor și a sistemelor suport – prin dezvoltarea sistemului GRP
  interconectat cu celelalte componente și sisteme digitale ale entităților din subordinea
  primăriei și a Consiliului Local care să permită scăderea timpului de soluționare a
  petițiilor și a altor activități specifice administrației publice locale;
 • Asigurarea accesului la servicii publice prin dezvoltarea unui concept unitar de identitate
  vizuală – prin elaborarea unui manual de comunicare pentru rețelele de socializare și
  Strategia Smart City 2021-2027 a Municipiului Călărași
  143
  realizarea de interfețe care să permită trimiterea de informații și comunicări în timp real
  pe rețelele de socializare;
 • Asigurarea integrării interdepartamentale și interoperabilitatea sistemelor (integrarea
  proceselor) – prin dezvoltarea unor sisteme bazate pe tehnologii digitale și aplicații
  software specifice departamentelor și entităților administrației publice locale și
  integrarea lor în sistemul GRP pentru asigurarea interoperabilității cu celelalte
  departamente (respectiv, sisteme suport). Sistemele vor susține coordonarea
  activităților la nivelul departamentului sau entității (inclusiv prestatorii de servicii publice
  și utilități) și vor permite coordonarea acestor activități între departamente;
 • Dezvoltarea unui cadru integrat pentru pltaforma digitală de smart city, componenta
  specifică administrației publice locale – prin elaborarea arhitecturii platformei digitale
  pentru administrația locală (GRP) care să aibă următoarele componente: arhitectura
  funcțională (funcții ale sistemelor), arhitectura fizică (sisteme, subsisteme și
  componente), arhitectura organizațională (implicarea departamentelor și a altor
  entități) și arhitectura de securitate (fizică, cibernetică) și prin elaborarea manualului
  care să conțină arhitectura organizațională și modul în care sunt interconectate
  componentele platformei pentru asigurarea interoperabilității și cooperării
  interdepartamentale;
 • Monitorizarea și controlul serviciilor publice și a performanței în prestarea servicului
  public – prin elaborarea unui set de indicatori de performanță pentru activitățile
  specifice serviciilor publice și realizarea unei aplicații software care să permită
  măsurarea acestor indicatori și stabilirea performanței în prestarea serviciilor publice,
  respectiv eficiența acesteia. De exemplu, serviciul public de transport va fi caracterizat
  de un set de indicatori cheie de performanță care pot fi măsurați prin intermediul unor
  sisteme precum: sistem de management al traficului, sistem de management al
  transportului public urban etc.;
 • Accelerarea digitalizării proceselor și documentelor generate de administrația publică
  locală – prin dezvoltarea unei platforme digitale de generare a autorizațiilor și altor
  documente, de urmărire a procesului de generare a documentelor, de răspuns automat
  bazat pe tehnologii AI și blockchain;
 • Culegerea în timp real a datelor necesare deciziilor tactice de administrare a orașului și
  sistemelor suport pentru funcționarea acestuia – prin implementarea unor soluții
  digitale integrate în sistemul GRP pentru monitorizarea în timp real a stării orașului
  (sistemele existente, procesele monitorizate, starea lucrărilor etc.) și suport pentru
  luarea deciziilor.

Cele două strategii pot fi consultate la adresele:

https://primariacalarasi.ro/…/plan-de-mobilitate-urbana

https://primariacalarasi.ro/…/dire…/strategie-smart-city