18 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Măsuri suplimentare ale Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit luni, 18 octombrie

Art.1 – Începând cu data de 18.10.2021 în municipiul Călărași (incidența de 8,37/1000 de locuitori) se vor impune
următoarele măsuri suplimentare :

 1. Măsuri care reglementează circulaţia persoanelor:
  a. Când incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori, se instituie obligativitatea purtării măştii
  de protecţie în toate spaţiile publice deschise. Sunt exceptate de la obligativitatea purtării măştii de protecţie în
  toate spaţiile publice deschise persoanele care desfăşoară activităţi, inclusiv sportive, în mod individual sau
  împreună cu persoanele cu care locuiesc;
  b. În toate localităţile unde incidenţa cumulate la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulaţia
  persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20.00 – 05.00, cu următoarele excepţii:
   Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi locul/locurile de desfășurare a
  activității profesionale şi înapoi;
   Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanță, precum şi pentru
  achiziționarea de medicamente;
   Deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar
  se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de
  transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
   Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave
  sau cu dezabilități ori deces al unui membru de familie.
  c. Măsurile instituite în localităţile prevăzute la pct. a. nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai
  mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori;
  d. Măsurile instituite în localităţile prevăzute la pct. a. și b. nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva
  virusului SARS – CoV-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
  respective persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării
  cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de
  vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID19;
  * Măsurile instituite în localităţile prevăzute la pct. a. și b nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror
  autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniuniii Europene privind COVID – 19 sau documente compatibile cu
  aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS – CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de finalizarea
  schemei complete de vaccinare, respective persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
  ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi care face dovada îndeplinirii acestei condiţii prin
  documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea sau vindecarea de infecţia cu virusul
  SARS – CoV-2 a acestor persoane;
  * Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la pct. 1 lit. a), persoanele sunt obligate să
  prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator
  ori o declarație pe propria răspundere;
  * Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la pct. 1 lit. b) – d), persoanele sunt obligate să
  prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;
  * Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la pct. 1, trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa
  locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura;
 2. Măsuri care reglementează activitatea restaurantelor şi cafenelelor:
  a. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
  produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul
  clădirilor, precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05.00 –
  24.00, unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permis doar pentru
  persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
  schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se aflăîn perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
  ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 3. Măsuri care reglementează activitatea barurilor, cluburilor, discotecilor:
  a. Activităţile sunt interzise la nivelul localităţilor unde incidenţa cumulate la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de
  locuitori.
 4. Măsuri care reglementează activitatea operatorilor economici cu activităţi de comerţ, prestări servicii:
  a. În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie
  obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau
  deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 05.00 – 22.00 în
  toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori. (
  b. Măsurile prevăzute la pct. a. nu se mai aplică daca incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000
  de locuitori;
  c. Prin excepţia de la prevederile pct. a şi b. unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de
  livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane şi de mărfuri îşi
  pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară;
 5. Măsuri care reglementează activitatea în săli de sport, fitness:
  a. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de
  sport/fitness, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în localitățile unde incidența
  cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori cu asigurarea uneisuprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare
  persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
  pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în
  perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 6. Măsuri care reglementează activitatea în domeniul jocurilor de noroc:
  a. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 50%
  din capacitatea maximă a spațiului în localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de
  6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se
  aflăîn perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 7. Măsuri care regelementează activitatea în domeniul sălilor de jocuri:
  a. Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 50% din capacitatea
  maximă a spațiului în intervalul orar 05.00 – 24.00 în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de
  6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se
  aflăîn perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS – CoV-2.
 8. Măsuri care reglementează administrarea locurilor de joacă pentru copii:
  a. Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise este permisă fără
  a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 05.00 – 24.00, în localitățile unde incidența
  cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
  vaccinate împotrivavirusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
  vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
  infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 9. Măsuri care reglementează funcţionarea piscinelor interioare:
  a. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este
  permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este
  mai mare de 6/1.000. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de lafinalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se
  află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 10. Măsuri care reglementează organizarea competiţiilor sportive:
  a. În spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura cu participarea spectatorilor până la 50% din
  capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între persoane și cu purtarea măștii
  de protecție, dacă incidenţa cumulată la 14 zile în localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este
  permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10
  zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-
  a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-COV-2, în condiţiile stabilite prin ordinal comun
  al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea
  nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. .
 11. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor culturale în aer liber:
  a. Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor
  evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu
  purtarea măştii de protecţie, dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea
  este permisă doar pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15.a zi şi a 180-a zi ulterioară
  confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi
  ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
  completările ulterioare .
 12. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor culturale în spaţii închise:
  a. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte sunt
  permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie,
  dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru
  persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care a trecut 10 zile de la finalizarea
  schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi
  ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
  culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
  şi completările ulterioare.
 13. Măsuri care reglementează desfăşurarea activităţilor recreative:
  a. Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară în
  localităţile unde incidenţa cumulate la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori, cu participarea a cel mult 10
  persoane care nu locuiesc împreună. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
  virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalozarea schemei complete de vaccinare, respectiv
  persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
  SARS-CoV-2, în condiţiile stabiulite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi
  sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
 14. Măsuri care reglementează organizarea spectacolelor de tip drive-in:
  a. La nivelul localităţilor unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori, organizarea şi
  desfăşurarea spectacolelor de tip drive-in sunt permise numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi
  familii sau reprezintă grupuri până la 4 persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
  vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
  vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară infectării cu
  virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis
  în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
 15. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor private (nunţi, botezuri):
  a. Se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) cu participarea persoanelor până la 50% din
  capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 200 de persoane, în interior sau în exterior, în localităţile unde
  incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele
  care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
  complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară
  confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 16. Măsuri care reglementează organizarea cursurilor de instruire, workshopuri:
  a. Se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru
  implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea
  maximă a spaţiului interior sau în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană,
  cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul comun al
  ministrului sănătăţii, dacă incidenţa cumulate la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este
  permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile
  de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi
  şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
  b. Se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru
  implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu număr de participanţi mai mare de 250 de persoane în
  interior şi mai mare de 300 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare
  persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care a trecut 10 zile de la
  finalizarea schemei complete de vaccinare.
 17. Măsuri care reglementează organizarea conferinţelor:
  a. Se permite organizarea de conferinţe cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în
  interior sau în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de
  protecţie şi cu respectarea normelor de sănătatea publică stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii, dacă
  incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele
  vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care a trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
  vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării
  infectării cu virusul SARS-CoV-2.
  b. Se permite organizarea de conferinţe cu un număr de participanţi mai mare de 300 de persoane în interior, cu
  asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului
  SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
 18. Măsuri care reglementează organizarea adunărilor publice, mitingurilor, demonstraţiilor:
  a. Se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991, republicată, organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de
  participanţi de maximum 100 de persoane şi cu purtarea măştii de protecţie, dacă incidenţa cumulată la 14 zile este
  mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
  virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
  persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
  SARS-CoV-2.
  Art.2. Măsurile au fost aprobate prin mijloace electronice de membrii C.L.S.U.
  Art.3. Centrul Operativ cu Activitate Temporară al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Călărași va asigura
  transmiterea prezentei horăririi către instituțiile interesate, și membrilor C.L.S.U Călărași.