14 iulie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

COVID

Drepturile persoanelor care se vaccinează împotriva COVID-19

– persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 beneficiază, la cerere, de câte o zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă, pentru fiecare doză de vaccin efectuată, în cazul angajaţilor din sistemul public şi privat.

Aceste drepturi se acordă pe baza adeverinţei de vaccinare.

Dispoziţiile prezentate mai sus nu se aplică în situaţia în care salariaţii sunt vaccinaţi la locul de muncă prin grija angajatorului.

– de o zi liberă beneficiază şi persoanele care merg să îşi vaccineze copiii, (părinţi sau reprezentantul legal al copilului cu vârsta de până la 18 ani, precum şi al persoanei cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani). Ziua liberă se acordă pe baza adeverinţei de vaccinare şi a declaraţiei pe propria răspundere a celuilalt părinte sau a reprezentantului legal, potrivit căreia acesta nu a solicitat şi nu va solicita zile libere pentru însoţirea la efectuarea vaccinului a copilului cu vârsta sub 18 ani, respectiv a persoanei cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani.

Pentru a nu afecta activitatea angajatorului, angajaţii au obligaţia de a informa angajatorul cu privire la opţiunile de programare a zilelor libere pe care urmează să le solicite,  în vederea asigurării în condiţii optime a funcţionării activităţii acestuia.

Persoanele care se vaccinează cu schemă completă de vaccinare beneficiază de o alocaţie de hrană, în valoare totală de 100 lei, sub forma tichetelor de masă pe suport hârtie.

Tichetele de masă vor putea fi emise fără datele personale ale beneficiarilor, acestea urmând să fie completate la momentul distribuirii acestora.

Aceste tichete reprezintă venit neimpozabil şi vor fi distribuite de către centrele de vaccinare, cabinetelor medicilor de familie, ambulatoriilor de specialitate etc.

O altă modificare adusă acestei legii, este aceea a organizării Loteriei de vaccinare, ca măsură pentru încurajarea vaccinării. Aceasta constă în acordarea de premii în bani, persoanelor cu schemă completă de vaccinare. Câştigurile se supun regimului fiscal.

După emiterea certificatului de vaccinare pe baza numelui, prenumelui şi CNP-ului, toate persoanele se pot înscrie pentru participarea la Loteria de vaccinare pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro.

               Pentru anul 2021, prima extragere are loc în luna octombrie.