18 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

OBIECTIVE PROPUSE SPRE FINANȚARE PRIN PNI ANGHEL SALIGNY DE CĂTRE PRIMARIA CĂLĂRAȘI

Consilierii locali au adoptat în în şedinţa extraordinară din data de 05 noiembrie 2021, proiectele de hotărâre privind aprobarea cererilor de finanţare şi a devizelor generale estimative pentru două obiective de investiţii ce vor fi finanţate prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny. E vorba de modernizarea străzilor adiacente străzilor Bucureşti şi Prel. Bucureşti, proiect în sumă totală de 38.496.521,69 lei (TVA inclus) şi respectiv reabilitarea și modernizarea străzii Independenței, tronson str. Dobrogei – strada Păcii”, investiţie estimată la 7.207.088,80 lei (TVA inclus).

„Investiţiile propuse fac parte din Strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului. Starea actuală a străzilor prezintă multiple inconveniente asupra deplasării autovehiculelor şi pietonilor ce implică degradări atât la suprafaţă cât şi în cea mai mare parte structurale, datorate şi intervenţiilor asupra reţelelor edilitare de apă şi canalizare. Modernizarea acestor străzi va conduce la îmbunătaţirea infrastructurii rutiere locale şi va contribui la fluidizarea traficului, creşterea accesibilităţii la resurse şi a calităţii vieţii pentru toţi locuitorii municipiului Călăraşi”, susţine primarul Marius Dulce.

Suma totală ce va fi utilizată de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNI Anghel Saligny este de 1.272.226,30 lei.

Obiective propuse spre finanţare prin PNI Anghel Saligny

1. „Modernizare străzi adiacente străzilor București și Prelungirea București din municipiul Călărași, județul Călărași”

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 38.496.521,69 lei (TVA inclus)

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 37.589.330,74 lei (TVA inclus)

Suma necesară de la bugetul local: 907.190,95 lei (TVA inclus)

2. „Reabilitare și modernizare strada Independenței, tronson str. Dobrogei – strada Păcii”

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 7.207.088,80 lei (TVA inclus)

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 6.842.053,45 lei (TVA inclus)

Suma necesară de la bugetul local: 365.035,35 lei (TVA inclus)