13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

ADR

A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAAMULUI DE INVESTIȚII PENTRU EFICIENȘA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE PRIN PROGRAMUL ELENA

ADR Sud Muntenia, în calitate de aplicant, este responsabil pentru implementarea Programului de investiții ELENA în regiune, urmărind inclusiv derularea investițiilor ce se vor realiza ulterior. După recepția documentațiilor tehnico-economice, ADR Sud Muntenia le va înainta beneficiarilor finali în vederea pregătirii caietelor de sarcini și lansarea achizițiilor publice pentru serviciile de proiectare și lucrări de către beneficiarii finali.

În acest sens, ADR Sud Muntenia va crea o unitate de implementare a proiectului care va lansa apelul necompetitiv de proiecte, va elabora cele 100 de documentații tehnice pentru clădiri publice din șase județe ale regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomita, Prahova și Teleorman), în vederea implementării proiectelor de eficiență energetică a clădirilor publice, care urmează să fie depuse spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional Sud – Muntenia 2021-2027 de autoritățile publice locale, beneficiare în cadrul proiectului.

Activitățile pot include consolidări structurale ale clădirii sau alte măsuri, cu condiția ca acestea să fie impuse de reglementarea tehnică națională pentru implementarea investițiilor în eficiența energetică. Suprafața totală preconizată pentru renovarea în materie de eficiență energetică este de 182.200 m².

Printre măsurile specifice ale programului de investiții se numără izolarea termică a pereților, a acoperișurilor, a subsolurilor, a parterului și a țevilor de la sol, înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare, utilizarea controlului optimizat și reglementarea instalațiilor tehnice, modernizarea sau înlocuirea sistemelor de ventilație și încălzire cu sisteme eficiente din punct de vedere energetic, înlocuirea instalațiilor ineficiente (ex. iluminat) și instalarea de sisteme alternative pentru producția de energie (ex. panouri solare).

Programul de investiții pentru eficiența energetică a clădirilor publice din regiunea Sud – Muntenia va fi implementat în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2024 și va avea o valoare totală a investițiilor ce urmează să fie mobilizate de 63,8 milioane de euro. Autoritățile publice locale transmit aplicații pentru finanțare ce pot avea bugete cu valori totale maxime de 2.278.000 de euro, din care contribuția instrumentului ELENA poate fi de maxim 90%, reprezentând 2.050.200 de euro.