13 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2021-2027 MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI ȘL ZONA URBANĂ FUNCȚIONALĂ CĂLĂRAȘI

Primăria Municipiului Călărași implementeza proiectul „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri simplificate pentru cetățeni la nivelul administrației publice a Municipiului Călărași”, Cod SIPOCA 816 / Cod MySMlS2014 135232 , finantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

În cadrul acestui proiect a fost fundamentată Zona Urbana Functionala Călăraşi (constituită din UATurile municipiul Călăraşi, Ciocănești, Cuza Vodă, Dichiseni, Dragalina, Grădiștea, Modelu, Roseți, Ștefan Vodă, Vâlcelele) şi a fost elaborată documentația de planificare strategică STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2021-2027 MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI Șl ZONA URBANĂ FUNCȚIONALĂ CĂLĂRAȘI.

În acest context, marţi, 18 ianuarie 2021, începând cu ora 10.00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Călăraşi, va avea loc dezbaterea publică în care documentul strategic STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2021-2027 MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI Șl ZONA URBANĂ FUNCȚIONALĂ CĂLĂRAȘI poate fi completat cu sugestii şi propuneri.

Toate acestea vor contribui la realizarea obiectivelor strategice şi a direcţiilor sectoriale de dezvoltare ale Municipiului Călăraşi şi Zonei Urbane Funcţionale Călăraşi precum şi la stabilirea relevanţei obiectivelor, programelor şi proiectelor propuse