28 mai 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR, METODE DE RECENZARE ȘI CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

Anul acesta, în România, dar și în alte state din Uniunea Europeană, are loc Recensământul Populației și Locuințelor, o operație administrativă al cărei scop îl constituie stabilirea pe întreg teritoriul țării, la un moment dat, a numărului și a structurii populației după principalele sale caracteristici demografice, economice, religioase și social-culturale.

La nivelul Direcției Regionale de Statistică din Călărași s-a constituit, începând cu data de 09.07.2020, Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului, denumită UJIR, ca organism de specialitate, fără personalitate juridică, care își desfășoară activitatea în subordinea Unității de Coordonare și Implementare a Recensământului (UCIR) și care are responsabilitatea pregătirii, organizării și desfășurării Recensământului Populației și locuințelor, la nivelul județului Călărași. Conducerea UJIR este exercitată de către directorul executiv al Direcției Regionale de Statistică.

Există trei metode de recenzare: autorecenzarea, autorecenzare asistată și recenzare.

Autorecenzarea se referă la metoda CAWI (recenzare on-line),

Autorecenzarea asistată face referire la metoda CAPI şi este aplicată suplimentar activităţilor de autorecenzare, exclusiv în mediul rural, în spaţii special amenajate la nivelul UAT-urilor, unde persoanele care doresc să se autorecenzeze beneficiază de suport din partea unui recenzor.

Recenzarea face referire la metoda CAPI de culegere a datelor de recensământ, prin interviuri față în față, cu ajutorul tabletelor.

Pe baza populației rezidente țintă estimată pentru data de 1 decembrie 2021 și a numărului de locuințe, trimise de INS, DRS Călărași a estimat numărul de recenzori/sectoare pe total județ și pe fiecare U.A.T. De asemenea, Direcția Regională de Statistică din Călărași a realizat sectorizarea UAT-urilor din rural, s-a obținut un număr de 178 de sectoare cu o medie de 439 de locuințe pe sector.

Programul Recensământului Populației și Locuințelor este următorul:

  • 1 februarie – 13 martie 2022: Preluare date din surse administrative şi populare bază de date RPL2021
  • 14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzare (metoda CAWI)
  • 16 mai – 17 iulie 2022: Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă (cu ajutorul tabletelor)
  • Ultimul recensământ al populației și locuințelor din România a avut loc în anul 2011.