18 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

ÎNREGISTRAREA ÎN SPV DEVINE OBLIGATORIE ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 MARTIE 2022

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași aduce la cunoștința contribuabililor că, în conformitate cu prevederile art.1, pct.10 din Ordonanța Guvernului nr. 11/2021, începând cu data de 1 martie 2022 contribuabilii/ plătitorii persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoane fizice ce desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobate cu modificările și completările prin Legea nr.182/2016, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să transmită organului fiscal central cereri, înscrisuri sau orice alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanțelor/ANAF.

În situația în care contribuabilii /plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor elctronice de transmitere la distanță a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.