14 iulie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

CONTROALE I.T.M ÎN VEDEREA MUNCII NEDECLARATE

În perioada 24 – 28.01.2022, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;

Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate (construncții, restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie , întretinerea si repararea autovehiculelor etc.)

Printre neconformităţile constatate enumerăm:

– nerespectare prevederi privind repausul săptămânal;

– negarantare în plată a salariului minim brut pe ţară;

– angajatorul nu respectă pevederile referitoare la acordare/compensare concedii de odihnă;

– căile de acces şi de circulaţie interioară din depozitul cu materiale de construcţii nu sunt semnalizate corespunzător şi au marcajele şterse în mare parte privivnd circulaţia autovehiculelor şi a pietonilor;

– nu s-a consemnat in fisele de aptitudine efectuarea examenelor medicale specifice pentru conducerea autovehiculelor pentru toti lucratorii.

Au fost verificaţi un număr de 35 de angajatori şi au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de 13 000 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse 42 măsuri cu termene precise de remediere.

Tot în această perioadă s-a desfăşurat şi Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul depozite.

Au fost controlate 12 societăţi, din care două controale au fost efectuate sâmbăta. Nu au fost aplicate măsuri şi nici contravenţii.