18 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Apia

APIA A STABILIT CUANTUMURILE ANT-URILOR AFERENTE SECTOARELOR VEGETAL ȘI ZOOTEHNIC, PENTRU ANUL DE CERERE 2021

 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că au fost stabilite cuantumurile aferente Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT) pentru anul de cerere 2021 și s-a demarat procesul de autorizare la plată a acestor scheme.

  În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.294/02.03.2022 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic pentru anul de cerere 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 211/03.03.2022, valoarea plafonului este de 223.976.951 euro și se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

  În tabelele de mai jos regăsiți cuantumurile stabilite în conformitate cu actul normativ menționat.

VEGETAL

SchemaPlafoane HG (euro)Cuantum (euro/ha)
ANT 1 – culturi în teren arabil85.301.50011,94
ANT 2-3 – in /cânepă pentru fibră5.5008,60
ANT 4 – tutun1.656.2002.584,54
ANT 5 – hamei84.000355,82
ANT 6 – sfeclă de zahăr1.515.50078,13

ZOOTEHNIC

SchemaPlafone HG (euro)  Cuantum (euro/tona lapte/cap animal)
ANTZ 7 – sector lapte bovine18.516.91719,04
ANTZ 8 – sector carne bovine77.839.91766,28
ANTZ 9 – ovine / caprine39.057.4174,73

Plățile se efectuează în lei, la cursul valutar de 4,9475 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 398 din 1 octombrie 2021.