14 iulie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă extraordinară, miercuri, 16.03.2022, ora 12:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

  • Depunerea jurământului de către domnul Dincă Viorel Dorinel.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru contractarea şi/sau garantarea de finanţări rambursabile pentru Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Călăraşi.
  • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2022.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentaţiei Proiect tehnic elaborată pentru proiectul cu titlul ,,Regenerarea fizică a zonei defavorizate Cărămidari prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităţilor educative, culturale şi recreative”.