13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

132 PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ VOR ÎNCEPE ÎN LUNA APRILIE 2022, LA NIVEL NAȚIONAL

1.935 persoane vor participa la cursurile gratuite organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în luna aprilie.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: Inspector (referent) resurse umane;

 • îngrijitor spații verzi;
 • competențe cheie-comunicare în limba româna;
 • operator introducere validare și prelucrare date;
 • ajutor bucătar;
 • competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere;
 • lucrător comercial;
 • infirmieră;
 • inspector în domeniul sănătății și securității în muncă;
 • lucrător în comerț.

Cursurile sunt gratuite pentru persoanele înregistrate în evidențele ANOFM și care se regăsesc în una din următoarele situații:

 • – sunt șomeri;
 • – sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ;
 • – au obţinut statutul de refugiat sau beneficiază de altă formă de protecţie internaţională, conform legii, sau se află în procedura de soluţionare a cererii de azil şi au acces pe piaţa muncii;
 • – sunt cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România sau care au drept de muncă pe teritoriul României;
 • – nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie; desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

De asemenea, persoanele private de libertate beneficiază de cursuri gratuite de formare profesională. Pentru detalii, persoanele interesate se pot adresa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa.

Oferta cursurilor de formare profesională poate fi consultată pe site-ul ANOFM, la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională” sau accesând următorul link: https://bit.ly/3Nk1odV