28 mai 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

AMENZI ÎN VALOARE DE 56 000 LEI APLICATE DE INSPECTORII ITM CĂLĂRAȘI

În perioada 14 – 20.03.2022, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost efectuate 35 de controale în domeniul relaţiilor de muncă, au fost sancţionaţi 7 angajatori şi s-au aplicat amenzi în valoare de 23 000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 37 de controale, 32 de angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 33 000 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de remediere.

Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, restaurante, comerţ, captarea şi tratarea apei, tăierea şi fasonarea pietrei, învăţământ, transporturi, agricultură, depozitări, etc.

Printre neconformităţile constatate enumerăm:

– angajatorul nu face dovada comunicarii deciziilor de încetarea contractelor individuale de muncă (CIM), a adeverinţei si extrasului REVISAL;

– angajatorul nu a respectat prevederile legale referitoare la acordarea repausului săptămânal, durata maximă a timpului de muncă, munca în zilele de sărbătoare legală;

– neîncheierea în formă scrisă a CIM;

– angajatorul nu ţine evidenţa orelor prestate de salariaţi cu ora de începere şi de sfârşit a programului de lucru;

– neacordarea drepturilor salariale;

– necompensarea concediilor de odihnă la încetarea CIM;

– accesul și căile de circulație din stația de alimentare cu GPL nu sunt semnalizate corespunzător;

– angajatorul nu a realizat semnalizarea de securitate a zonelor unde pot apărea atmosfere explozive;

– acordarea echipamentului de protecţie necorespunzător, acesta fiind din materiale care nu pot produce descărcări electrostatice;

– nu se respectă frecvența examenelor medicale periodice;

– unitatea nu a prezentat IP SSM privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locul de muncă;

– semnalizarea de securitate insuficienta – indicatoare de avertizare lipsa la intrarea în zonele cu risc;

– nu a finalizat controlul medical periodic la noii angajați;