30 mai 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

DIN 4 APRILIE ÎNCEPE DISTRIBUIREA PACHETELOR CU AJUTOARE ALIMENTARE PENTRU PERSOANELE DEFAVORIZATE

Începând cu data de 04 aprilie 2022, în zilele de luni-joi, între orele 08.30 – 15.00 și vineri între orele 08,30 – 14.00, Primăria Municipiului Călăraşi, prin Direcția de Asistență Socială Călărași, va distribui, la sediul
Cantinei de Ajutor Social, din strada Prel. Dobrogei, nr. 65, pachete cu ajutoare alimentare pentru persoanele defavorizate, conform OUG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate – POAD, în anul 2022.
Conform O.U.G.84/2020, categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare
alimentare, în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, şi/sau asistenţă
materială de bază, acordate în cadrul POAD şi care au calitatea de destinatari finali sunt:
a) membrii familiilor şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) membrii familiilor beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010
privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor,
persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare
stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele
care locuiesc în aşezările informale.

 • Pentru categoriile de beneficiari, conform art.3, alin.1, literele a și b din OUG 84/2020, (V.M.G. și A.S.F) aflați pe listele inițiale, distribuirea pachetelor cu produse alimentare se va face în perioada 04.04.- 08.04.2022, în zilele de luni-joi, între orele 08.30 – 15.00 și vineri între orele 08.30-14.00, la sediul Cantinei de Ajutor Social, din strada Prel. Dobrogei, nr. 65.
 • Pentru categoria de beneficiari conform art.3, alin.1, litera c din OUG 84/2020 respectiv persoanele
  dependente (persoane cu handicap grav și accentuat, adulți şi copii), distribuirea pachetelor cu produse alimentare se va face începând cu data de 11.04.2022, în zilele de luni-joi, între orele 08.30 – 15.00 și vineri între orele 08.30-14.00, la sediul Cantinei de Ajutor Social, din strada Prel. Dobrogei, nr. 65, în ordinea prezentării la centrul de distribuție.

Ajutoarele alimentare se pot ridica de către beneficiari, în baza prezentării actului de identitate valabil (în
original) şi a unei copii a cuponului de pensie sau a certificatului de încadrare în grad de handicap, după
verificarea identităţii persoanei, a numelui înscris pe lista de distribuţie şi a semnării de primire a produselor.
Produsele pot fi ridicate de orice reprezentant al persoanei beneficiare, numai după prezentarea ambelor
acte de identitate valabile (beneficiar şi reprezentant), în original si a unei copiei cuponului de pensie sau a certificatului de încadrare în grad de handicap.
Conținutul pachetului cu ajutoare alimentare:

 • Făină albă de grâu: 5 pungi de 1 kg.
 • Mălai: 4 pungi de 1 kg.
 • Paste fainoase: 2 pungi de 400 gr.
 • Ulei: 4 sticle plastic de 1 l.
 • Zahăr: 2 pungi de 1 kg.
 • Orez: 4 pungi de 1 kg.
 • Conservă carne de vită: 5 cutii metalice de 300 gr.
 • Conservă carne de porc: 3 cutii metalice de 300 gr.
 • Conservă pateu de ficat de porc: 5 cutii metalice de 200 gr.
 • Compot de fructe: 2 borcane sticlă de 720 ml.
 • Gem de fructe: 1 borcan de 360 gr.
 • Gem de fructe dietetic: 1 borcan de 360 gr