21 martie 2023

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

REABILITAREA SEDIULUI INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI PRIN P.N.R.R

La data de 15 decembrie 2022 a fost semnat contractul de finanțare al proiectului ,, Renovarea energetică aprofundată a clădirii Inspectoratului de Poliție Județean Călărași”, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă/ Componenta 5 – Valul Renovării, Axa de investiții 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1.

Proiectul a fost depus de către Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de Lider de parteneriat, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Călărași, având calitatea de Beneficiar proiect.

Valoarea totală a proiectului este de 12.278.395,25 lei (cu TVA), iar implementarea proiectului se va realiza în perioada 15 decembrie 2022 – 31 decembrie 2024.

Obiectivul proiectului urmărește îndeplinirea standardelor și cerințelor Uniunii Europene, coroborat cu necesitatea mondială de a reduce consumul de energii convenționale, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, reducerea cheltuielilor cu utilitățile și protejarea mediului înconjurător.

Reabilitarea sediului Inspectoratului de Poliție Județean Călărași reprezintă o oportunitate majoră pentru modernizarea durabilă a fondului construit existent.

De asemenea, creşterea eficienţei energetice în energia primară poate contribui semnificativ la asigurarea unei performanţe energetice crescute a clădirii, aşa cum cere Directiva 2012/27/UE privind eficienţa energetică.

În cadrul proiectului se vor desfășura activități de renovare energetică aprofundată a clădirii în care funcționează Inspectoratul de Poliție Județean Călărași.

Prin realizarea obiectivului de investiție ,,Renovarea energetică aprofundată a clădirii Inspectoratului de Poliție Județean Călărași” se urmărește reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire cu 51,42% kWh/mp an – corpul 2, respectiv 58,42% kWh/mp an – corpul 3, reducerea consumului de energie primară cu 85,79% kWh/mp/an – corpul 2, respectiv 89,01% kWh/mp an – corpul 3 și reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră la sfârșitul implementării proiectului la 84,63% echivalent kgCO2/mp/an – corpul 2, respectiv la 87,05% echivalent kgCO2/mp/an – corpul 3.

Acest apel de proiecte este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei finanţat din fonduri europene prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României şi din fonduri naţionale.