30 mai 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Suspendarea activității cu publicul a agențiilor teritoriale ARR

Suspendarea activității cu publicul a agențiilor teritoriale ARR

Având în vedere creșterea continuă a ratei de incidență la mia de locuitori privind cazurile de infectare cu SARS-COV-2
precum și prevederile Hotărârii nr. 49 din 13.10.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, vă informăm că începând de miercuri, 21.10.2020 se aplică următoarele:

1-se suspendă activitățile cu publicul pentru registratura Agenției Teritoriale A.R.R.;
2-actele necesare privind eliberarea licențelor / certificatelor / copiilor conforme / autorizațiilor / atestatelor / cardurilor tahografice / documentelor de control / ecusoanelor – se transmit numai prin serviciul poștal cu confirmare de primire;
3-solicitările de informații publice se transmit numai la adresa de e-mail: cerere544@arr.ro;
4-petițiile se transmit numai la adresa de e-mail: relatii_publice@arr.ro;
5-documentele întocmite la nivelul Agenției Teritoriale A.R.R. se transmit solicitanților (operatorilor de transport rutier / taxi / închiriere / alternativ, școlilor de conducători auto, personalului din domeniul transporturilor rutiere, etc.) – numai prin serviciul poștal cu confirmare de primire;
6-răspunsurile la solicitările de informații publice / petiții / adrese etc. se transmit prin poștă electronică sau prin serviciul poștal cu confirmare de primire, după caz.