18 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Acțiuni întreprinse de ITM, privind articolelor pirotehnice

În perioada 02.12.2020 – 08.01.2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă derulează o campanie națională de verificare a legalității privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea articolelor pirotehnice utilizate in activitățile deținătorilor.

Această acțiune este motivată de unele evenimente grave petrecute în anii anteriori care s-au soldat cu explozii si incendii de mari proporții la depozite de articole pirotehnice, ce au fost distruse in totalitate. Un alt motiv care a determinat această campanie este faptul că, în perioada sărbătorilor de iarnă, se înregistrează cazuri frecvente de vătămări corporale produse prin utilizarea articolelor pirotehnice de către copii sub vârsta de 18 ani.

Având în vedere cele arătate, se vor efectua controale la toți deținătorii de astfel de articole, pentru a se verifica dacă:

– aceștia sunt autorizați conform legii de către Inspectoratul Teritorial de Muncă și  Inspectoratul Județean de Poliție;

– mișcarea articolelor pirotehnice, respectiv intrarea şi ieșirea acestora se face în baza documentelor prevăzute de lege;

– transportul articolelor respective se face conform prevederilor legale;

– depozitarea acestora este conformă;

– daca nu sunt depășite cantitățile aprobate pentru a fi depozitate;

– articolele sunt etichetate conform legii și au aplicate instrucțiuni de utilizare în limba română.

Condițiile de mai sus au fost comunicate, în scris, tuturor solicitanților, cu ocazia depunerii cererii de autorizare pentru avizarea anuală.

Toate neconformitățile ce vor fi constatate cu ocazia controalelor care se vor efectua pe perioada derulării acțiunii de control , vor fi sancționate conform prevederilor cap. IV din Legea 126/1995, modificată și completată, coroborat cu prevederile Normei  tehnice de aplicare a Legii nr.126/1995 aprobată prin H.G. 536/2002 modificată și completată.