14 iulie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Amenzi în valoare de 6 500 de lei, aplicate de ITM Călărași

In sãptãmâna 18–22.01.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: comerţ, brutării, activităţi curierat, transporturi, fabricarea articolelor din material plastic, fabricarea mobilei,extracţia pietrişului şi nisipului, fabricarea produselor din carne, restaurante, fabricarea de motoare hidraulice, activităţi ale agenţiilor de publicitate, alte domenii de activitate.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:

   – verificarea  respectării de către angajatori şi angajaţi  măsurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;

     –  identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;

     – respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;

     –  eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:

– neacordarea drepturilor salariale;

– lipsa programării concediilor de odihnă /necompensarea în bani la încetarea CIM;

– neacordarea repausului săptămânal;

– neevidenţierea orelor prestate;

– necompletarea dosarelor personale;

– lipsa dovezilor de comunicare a deciziilor de incetare a activităţii şi a adeverinţelor de venit;

– trusa sanitară existentă nu era completă şi semnalizată corespunzator;

– societatea nu a afişat la intrare şi in hala de productie in locuri vizibile regulile/măsurile stabilite cu privire la prevenirea infectării/răspândirii virusului sars cov-2/covid-19;

– căile de circulaţie din curtea exterioară nu sunt bine dimensionate si nu erau menţinute in stare liberă;

– nu se respectă prevederile referitoare la efectuarea instruirii lucrătorilor in timpul programului de lucru;

– la plecarea in cursă nu se  mentionează in foile de parcurs efectuarea controlului tehnic de către conducătorul auto;

– la nivelul societăţii nu s-a realizat testarea anuală a personalului societăţii, privind legislaţia de securitate şi sănătate în muncă;

– conducerea societăţii nu a dat decizii nominale care să constituie baza decizională a activităţii de prevenire şi protecţie din unitate;

– la nivelul societăţii nu este întocmită o listă de dotare a salariaţilor cu EIP, pentru ca angajatorul să decidă asupra echipamentului de protecţie, pe care proprii angajaţi trebuie să-l utilizeze;

– angajatorul nu a luat toate măsurile ca să se asigure în permanenţă la grupurile sanitare, vestiare şi săli de mese, săpun şi dezinfectant de mâini şi să monteze postere cu modul corect de spălare a mâinilor;

– tematica privind instruirea periodică 2021 nu cuprinde documentele intocmite de angajator pentru prevenirea infectarii cu coronavirusul SARS-CoV-2 (ERAIP, PPP, IPSSM,etc) . Nu exista concordanta intre tematica si instruirea periodica ianuarie 2021;

– unitatea nu a completat lista interna de acordare a EIP cu echipamentul de protectie specific evitarii raspandirii noului coronavirus SARS CoV-2, desi echipamentul de protectie exista si era utilizat de  catre salariati;

– planul de prevenire si protectie revizuit si completat cu măsurile stabilite pentru combaterea raspandirii virusului SARS CoV-2 (intocmit in baza evaluarii riscurilor revizuită pentru SARS CoV-2) nu a fost adus la cunostinta lucrătorilor in cadrul  efectuarii unei instruiri periodice suplimentare.

Rezultatul controalelor:

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã –  au verificat 27 de angajatori, 4 au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 6500 de lei. Au fost dispuse 39 de măsuri cu termene precise de rezolvare. – inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 15 controale, 12 angajatori au fost sancţionaţi. Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 21 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.